Vishal Layka photo

کتابهای: Vishal Layka

Search Result: - 1


Vishal Layka photo

کتاب آموزش جاوا Learn Java for Web Development
Author: Vishal Layka
Pages: 461
کتاب آموزش جاوا Learn Java for Web Development برای توسعه ی اپلیکیشن های تحت وب زبان جاوا را به شما آموزش می دهد .این کتاب آموزش جاوا به توسعه دهندگان تحت وب که تازه دارند مهارت اصلی کدنویسی با جاوا، بستر اجرای آن و فریم ورک هایی که برای ساخت وب سایت های ساده و پیچیده بکار می روند، مفاهیم پایه ای و زیرساختی را می آموزد. همین که شروع به مطالعه ی کتاب آموزش جاوا نام برده می کنید، مدرس و نگارنده اثر Vishal Layka مهارت ها و دانش لازم را با رویکردی عملی به شما آموزش می دهد.
راهنمای آموزشی که اکنون در دست دارید، سیر آموزش را با پیاده سازی اپلیکیشن معروف تحت ویندوزی ´HelloWorld´ و نیز اپلیکیشن تحت وب معادل آن آغاز کرده و در این حین شما را مجاب به استفاده از servlet ها و تکنولوژی JSP می نماید. در طول این کتاب آموزش java ، بیشتر با servlet ها و JSP آشنا شده و به طور عمقی JSF و expression language مورد استفاده در هریک را با استفاده ی عملی از آن ها در یک اپلیکیشن مبتنی بر فروشگاه الکترونیکی کتاب یاد می گیرید. سپس با استفاده از فریم ورک های Apache Struts2 و Spring MVC اپلیکیشن خود را پیاده سازی خواهید کرد. کتاب آموزش java حاضر آموزش را با بررسی اپلیکیشن مزبور، روش های بهینه مورد استفاده در صنعت تولید نرم افزار و اینکه چگونه می توان آن ها را در برنامه گنجاند خاتمه داده و در پایان سایر فریم ورک های جایگزین نظیر Groovy/Grails و Scala/Play 2 را پوشش می دهد.
 
978-1430259831

 2021-08-05 15:44:50 |  449 | Naser