کتاب آموزش جاوا Practical RichFaces

Downloadbook کتاب آموزش جاوا Practical RichFaces
Author: Max Katz and Ilya Shaikovsky
Pages: 402
Category: Computers & Internet, Programming, Databases,

 
کتاب آموزش جاوا Practical RichFaces به آموزش نحوه استفاده ی کاربردی از RichFaces در اپلیکیشن های جاوا می پردازد.RichFaces یک کتابخانه ی کامپوننت ای برای JavaServer Faces بوده و فریم ورک پیشرفته ی برای جاسازی قابلیت های AJAX در اپلیکیشن های تجاری می باشد. کتابخانه ی نام برده این امکان را در اختیار شما قرار می دهد تا اپلیکیشن ها نسل جدید تحت وب خود را بر اساس JSF 2/Ajax پیاده سازی نمایید. در این کتاب آموزش جاوا، بجای استفاده از JBoss Tools، مدرس و نگارنده ی کتاب تمامی مثال ها را بر اساس سیستم Maven کامپایل می کند تا بتوان از هر محیط توسعه ای همچون NetBeans، Eclipse، JBoss و حتی Spring برای توسعه و اجرای اپلیکیشن استفاده کرد.کتاب آموزش جاوا حاضر، همچنین نحوه ی بهره برداری از RichFaces – ادغام کتابخانه های Ajax4jsf و RichFaces-جهت ساخت و توسعه ی برنامه های انعطاف پذیر و کارامد را تشریح می نماید. برای درک مفاهیم این کتاب لازم است تجربه ی کار با JSF را داشته باشید. با مطالعه ی کامل مباحث مرجع آموزش جاوا حاضر، یاد می گیرید چگونه با زحمت و زمان کمتر اپلیکیشن های کارا مبتنی بر AJAX پیاده سازی نمایید.
 
978-1430234494
Downloaddownload
Size :0.00P