کتاب آموزش جاوا Professional Java for Web Applications

Downloadbook کتاب آموزش جاوا Professional Java for Web Applications
Author: Nicholas S. Williams
Pages: 938
Category: Computers & Internet, Programming, Databases,

کتاب آموزش جاوا Professional Java for Web Applications راهنمای آموزشی جامع Wrox برای ساخت اپلیکیشن های تجاری تحت وب با Java می باشد .کتاب آموزش جاوا پیشرو به توسعه دهندگان نرم افزارهای جاوا کمک می کند تا نحوه ی ساخت اپلیکیشن های تحت وب پیچیده در محیط تجاری را به راحتی بیاموزند.
بخش اول کتاب آموزش جاوا به مقدمه ای بر ویرایش جاوا برای ساخت اپلیکیشن های تجاری JEE، اپلیکیشن های ساده تحت وب، راه اندازی محیط سرویس دهنده و توسعه ی اپلیکیشن، آشنایی با ابزار مورد استفاده در فرایند توسعه، یادگیری تکنولوژی ها و روش های بهینه متعدد جاوا اختصاص یافته است. این کتاب آموزش java ابزار و تکنولوژی های استاندارد مورد استفاده در صعنت برنامه نویسی و همچنین مفاهیم برنامه نویسی را به شما آموزش می دهد. تمامی امکانات جدید در ویرایش 8 جاوا و عبارات lambda، توابع DATE & TIME نوین جاوا که در قالب JSR 310 ارائه شده و جایگزین توابع قدیمی Date and Calendar شده است را معرفی می نماید.
 
978-1118656464
Downloaddownload
Size :0.00P