کتاب آموزش سی شارپ Introducing Regular Expressions

Downloadbook کتاب آموزش سی شارپ Introducing Regular Expressions
Author: Michael Fitzgerald
Pages: 152
Category: Computers & Internet, Programming, Databases,

کتاب Introducing Regular Expressions تمامی اصول و مفاهیم پایه ای عبارات با قاعده را به صورت گام به گام در قالب مثال های کاربردی به شما می آموزد . Regular expression ها از جمله بخش های جدایی ناپذیر مجموعه ابزار توسعه ی یک برنامه نویس محسوب می شود که در ابزار کاربردی Unix و زبان های برنامه نویسی مانند Perl، Java، JavaScript و C# در دسترس می باشد. با مطالعه ی کامل این کتاب آموزش c# ،بر دستور نگارشی و سینتکس های پرکاربرد در عبارت باقاعده اشراف پیدا کرده و پی خواهید برد چگونه استفاده از آن ها در صرفه جویی زمانی به کمک شما می آید.
اگر شما تازه با مفهوم regular expression (عبارات با قاعده) در دنیای برنامه نویسی آشنا شده اید، این کتاب آموزش c# بهترین نقطه برای شروع می باشد. بدین معنی که تمامی اصول و مفاهیم پایه ای را به صورت گام به گام در قالب مثال های کاربردی فراوان در کتاب آموزش سی شارپ حاضر خواهید آموخت. در همین حین نحوه ی تطبیق دادن، استخراج و تبدیل متن با تطبیق کلمات، کاراکترها و الگوهای جستجو را یاد خواهید گرفت.
 
978-1-4493-9268-0
Downloaddownload
Size :11.74M