Learning UML 2.0

Downloadbook Learning UML 2.0
Author: Russ Miles Kim Hamilton
Pages: 409
Category: Computers & Internet, Programming, Databases,

از سال ۱۹۹۷ که با معرفی رسمی این طرح همراه بود تا به امروز، UML نقش انکارناپذیری در توسعه نرم افزار ها داشته است به طوری که امروزه تمامی نرم افزار های توسعه یافته در دنیای متن باز ، استاندارد و اختصاصی از UML پشتیبانی می کنند...
 
دوره های UML
Downloaddownload
Size :0.00P