Biography & Memoirs photo

Bookshelf Online

Search Result: - 618


Vishal Layka photo

کتاب آموزش جاوا Learn Java for Web Development
Author: Vishal Layka
Pages: 461
کتاب آموزش جاوا Learn Java for Web Development برای توسعه ی اپلیکیشن های تحت وب زبان جاوا را به شما آموزش می دهد .این کتاب آموزش جاوا به توسعه دهندگان تحت وب که تازه دارند مهارت اصلی کدنویسی با جاوا، بستر اجرای آن و فریم ورک هایی که برای ساخت وب سایت های ساده و پیچیده بکار می روند، مفاهیم پایه ای و زیرساختی را می آموزد. همین که شروع به مطالعه ی کتاب آموزش جاوا نام برده می کنید، مدرس و نگارنده اثر Vishal Layka مهارت ها و دانش لازم را با رویکردی عملی به شما آموزش می دهد.
راهنمای آموزشی که اکنون در دست دارید، سیر آموزش را با پیاده سازی اپلیکیشن معروف تحت ویندوزی ´HelloWorld´ و نیز اپلیکیشن تحت وب معادل آن آغاز کرده و در این حین شما را مجاب به استفاده از servlet ها و تکنولوژی JSP می نماید. در طول این کتاب آموزش java ، بیشتر با servlet ها و JSP آشنا شده و به طور عمقی JSF و expression language مورد استفاده در هریک را با استفاده ی عملی از آن ها در یک اپلیکیشن مبتنی بر فروشگاه الکترونیکی کتاب یاد می گیرید. سپس با استفاده از فریم ورک های Apache Struts2 و Spring MVC اپلیکیشن خود را پیاده سازی خواهید کرد. کتاب آموزش java حاضر آموزش را با بررسی اپلیکیشن مزبور، روش های بهینه مورد استفاده در صنعت تولید نرم افزار و اینکه چگونه می توان آن ها را در برنامه گنجاند خاتمه داده و در پایان سایر فریم ورک های جایگزین نظیر Groovy/Grails و Scala/Play 2 را پوشش می دهد.
 




978-1430259831

 2021-08-05 13:37:01 |  448 | Naser

Alex Libby photo

دانلود کتاب jQuery Tools UI Library
Author: Alex Libby
Pages: 112
دوره آموزش JQuery
توضح مختصر: با مطالعه ی پروژه های کاربردی موجود در این کتاب، بیاموزید چگونه ابزار jQuery را در وب سایت خود بکار ببرید. این کتاب نحوه ی استفاده از ابزار سودمند و کارامدی نظیر Overlay، Scrollable، Tabs و Tooltips را به شما خواهد آموخت. مملو از مثال های کاربردی و تصاویر آموزشی، jQuery Tools UI Library نمونه کدهای فراوانی ارائه می دهد که می توانید مستقیما از آن ها در پروژه های خود استفاده کنید.  
Learn how to use jQuery Tools with clear practical projects that you can use today in your websites. Learn how to use useful tools such as Overlay Scrollable Tabs and Tooltips. Full of practical examples and illustrations with code that you can use in your own projects straight from the book.
 



 



By:
Alex Libby


ISBN:
978-1-8495-1780-5


Year:
2012


Pages:
112


Language:
English


File size:
2.2 MB


File format:
PDF




Preface 1Chapter 1: Getting Started 7jQuery Tools basics and rules: a primer 8The role of HTML 8The role of JavaScript and jQuery 8The role of CSS 9Using tools for graphic design and presentation 10Using tools for development 10Downloading the library 12But I want more… using the CDN links 13Rolling your own tools – using the download builder 14Using Firebug 14Including and initializing the tools 16Using global configurations 16Best practices for events and API calls 17Application Programming Interface (API) 18jQuery Tools events 19Before and after events 19Supplying events 20The event object 22Creating jQuery Tools plugins 22Using jQuery Tools plugins and effects 23Effects 24Performance of jQuery Tools 24Reduce the number of HTTP requests 25jQuery Tools are available through CDN 25Adding an expires header 25GZIP components 25Minifying JavaScript 26Summary 26Chapter 2: Getting along with your UI Tools 27UI tools – a template 28What is an overlay? 28Overlay for the perfect eye candy 28Usage 29Project: building a viewer for Google Maps 29Creating the basic HTML structure 29Adding in the overlay 30Setting up and configuring the overlay JavaScript 30Adding the styling and visual effects 31Tooltips – the only web fundamentals you need 34Usage 34Impress everyone with slide effect and dynamic plugins 35Project: building a book ´buy now´ using tooltip 35Setting up the basic HTML 36Adding in the tooltip CSS styles 36Configuring the Tooltip 37For everything else – theres Scrollable 39Usage 39Project: building a mini gallery 40Setting up the basic HTML 40Time for some JavaScript magic 42Time for some styles 44Tabs in action 46Usage 46Project: building a rolling slideshow 47Setting up the basic HTML 47Adding the visual effects 48Configuring the Tab effects 51Summary 53Chapter 3: Form Tools 55Using Validator 55Why basic Validator? 56Usage 56Project: improving styling and adding custom field validators 57Creating the basic HTML structure 57Adding in the form details 58Styling the form 59The final part – the script 61´It seems very negative this onFail…´ 65Validator – a final thought 66Making your HTML5 date input look and behave the wayyou want with Dateinput 66Usage 66Project: styling and localization 67Creating the basic HTML 67Setting up the JavaScript 68Adding the styling 69A final thought 71Controlling your HTML5 range input with RangeInput 71Why basic RangeInput? 72Usage 72Project: building a product gallery 73Setting up the basic HTML structure 73Adding in the book images 74Adding in the JavaScript functionality 75Styling the gallery 75Some final comments 78Summary 78Chapter 4: jQuery Tools Toolbox 79Using FlashEmbed to include Flash movies 80Usage 80HTML setup 80JavaScript setup 81Demo: lets embed a Flash movie 81Space for the video 81Styling for the video 82Script to make the video work 82Some final comments 83Going backwards with history 83Usage 83Showing off content with Expose 85Usage 85Demo: using Expose to display video content 86Setting up the basic HTML structure 87Adding the video content 87Adding the styling 88Getting the player to work 89Take control of your mouse with mousewheel 90Usage 90Summary 91

 2021-08-05 03:21:16 |  474 | Naser

Jon Skeet photo

کتاب آموزش سی شارپ C# in Depth
Author: Jon Skeet
Pages: 614
کتاب C# in Depth، ویرایش سوم، کاملا ویراست شده تا تمامی ویژگی های جدید زبان 5 C# از جمله ریزه کاری و پیچیدگی های خاص نوشتن کدهای قابل نگهداشت ناهمزمان (Asynch) را لحاظ کند. در کتاب آموزش c#حاضر، قدرت واقعی زبان سی شارپ را به واقع مشاهده کرده و طرز کار با تمامی ویژگی های با ارزش که هر توسعه دهنده ای مایل به داشتن آن ها در مجموعه ابزار برنامه نویسی خود هست را خواهید آموخت. همچنین به کمک توضیحات روشن و صریحی که در قالب مسائلی تحت عنوان ´behind the scenes´ ارائه شده، با نحوه ی اجتناب از مشکلات پنهان ولی رایج در برنامه نویسی با c# آشنا خواهید شد.
اگر شما تحت چارچوب نرم افزاری .NET برنامه نویسی می کنید، چه اپلیکیشن های پیچیده ی تجاری (enterprise) می نویسید یا صرفا می خواهید یک برنامه ی کاربردی ساده تولید کنید، به ناچار از زبان C# استفاده خواهید کرد. در C# 5 می توانید با Generic ها، عبارات lambda، ) dynamic typing نوع داده ای پویا)، LINQ، iterator block ها (ساختمان های تکرارشونده) و دیگر قابلیت ها کارهای خارق العاده انجام دهید. اما ابتدا باید این کتاب آموزش c# را عمیق یاد بگیرید.
 




978-1-61729-134-0

 2021-08-04 23:21:10 |  414 | Naser


Gavin Williams photo

دانلود کتاب Learn HTML5 and JavaScript for Android
Author: Gavin Williams
Pages: 381





آموزش برنامه نویسی Android

 2021-08-05 10:49:17 |  422 | Naser

Ben Watson photo

کتاب آموزش سی شارپ C# 4.0 How-To
Author: Ben Watson
Pages: 670
کتاب آموزش سی شارپ C# 4.0 How-To راه حل های واقعی و کارامد برای برنامه نویسان C# ارائه می دهد و امکان نوشتن کدهای سریع، کاربردی و با قابلیت استفاده ی آسان را برای برنامه نویسان فراهم می کند .اگر به راه حل های کدنویسی و روش های حل مسئله سریع، کاربردی و مفید پیرامون برنامه نویسی با c# نیاز دارید، این کتاب بهترین انتخاب برای شما خواهد بود! C# 4.0 How-To بیش از 200 راه حل، بهترین روش ها و تکنیک های کدنویسی و نمونه کدهای کاملا تست شده در زمینه ی تمامی مباحث از کلاس ها تا exception ها، از شبکه سازی تا XML و از LINQ تا Silverlight ارائه می دهد. کتاب آموزش c# حاضر کاملا بروز رسانی شده و تمامی تغییرات و امکانات معرفی شده در ویرایش 4.0 زبان مزبور و نیز نسخه ی 4.0 چارچوب نرم افزاری .NET را در اختیار خواننده قرار می دهد. اگر می خواهید در کوتاه ترین زمان به نتیجه ی مطلوب دست پیدا کنید، کافی است برای رفع نیاز خود به این کتاب مراجعه نمایید. این کتاب آموزش c# ،آموزش را از سطح مقدماتی و اصول آغاز کرده و به تدریج به حل مسائل رایج برنامه نویسی با استفاده از چارچوب نرم افزاری .NET می پردازد و در مباحث پیشرفته مسائل و الگوریتم های معمول را مطرح کرده و برای تمامی آن ها راه حل ارائه می دهد. در طول آموزش همچنین طیف وسیعی از تکنیک های C# که به تمامی توسعه دهندگان در هر سطحی کمک می کند تا در برنامه نویسی با C# و استفاده از محبوب ترین ابزار .NET به مهارت بیشتری دست پیدا کنند، به صورت مختصر پوشش داده می شوند.
 




978-0672330636

 2021-08-04 23:14:45 |  392 | Naser

tessa blakeley silver photo

WordPress Theme Design
Author: tessa blakeley silver
Pages: 224
Chapter 1: Getting Started as a WordPress Theme Designer
Chapter 2: Theme Design and Approach
Chapter 3: Coding It Up
Chapter 4: Debugging and Validaton
Chapter 5: Your Theme in Action
....
دوره وردپرس Wordpress

 2021-08-04 09:32:56 |  778 | Naser

Michael Coles with Hilary Cotter photo

Pro Full-Text Search in SQL Server 2008
Author: Michael Coles with Hilary Cotter
Pages: 257
 
■CHAPTER 1 SQL Server Full-Text Search . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1

 2021-08-05 00:06:11 |  751 | Naser

Jack Franklin photo

دانلود کتاب Beginning jQuery
Author: Jack Franklin
Pages: 193
آموزشJQuery
کتاب حاضر (Beginning jQuery) یک راهنمای آموزشی گام به گام پیرامون کتابخانه ی قدرتمند jQuery است. jQuery پرطرفدارترین کتابخانه ی زبان برنامه نویسی سمت کلاینت javascript است که وجود آن در مجموعه ابزار مورد استفاده ی یک توسعه دهنده ی اپلیکیشن های تحت وب الزامی می باشد. نگارنده ی این کتاب، Jack Franklin، شما را از مفاهیم پایه ای و اصول این کتابخانه تا مباحث پیشرفته از جمله افزونه نویسی در jQuery همراهی می کند. در این کتاب همچنین بهترین روش های کدنویسی (best practices) و اجتناب از خطاهای رایج و بسیاری از مباحث جالب دیگر در کتابخانه ی jQuery را خواهید آموخت.
Beginning jQuery is your step-by-step guide to learning the jQuery library. jQuery is the most popular JavaScript library in the web developers toolkit. Jack Franklin takes you from the basics of getting you started with jQuery right through to extending jQuery by writing your own plug-ins. Youll discover best practices you can follow how you can avoid common mistakes and youll learn about so many of the things that jQuery has to offer.
 







Author:
Jack Franklin


ISBN:
978-1-4302-4932-0


Year:
2013


Pages:
204


Language:
English


File size:
3.4 MB


File format:
PDF


Link to eBook:
Beginning jQuery


 2021-08-05 12:09:06 |  370 | Naser

Karl Bunyan photo

Build an HTML5 Game
Author: Karl Bunyan
Pages: 220
دروه آموزش HTML
Part 1: Building a Game with HTML CSS and JavaScriptChapter 1: Preparation and Setup 3Chapter 2: Sprite Animation Using jQuery and CSS 29Chapter 3: Game Logic . 43Chapter 4: Translating Game State Changes to the Display . 69Part 2: Enhancements with HTML5 and the CanvasChapter 5: CSS Transitions and Transformations . 93Chapter 6: Rendering Canvas Sprites 105Chapter 7: Levels Sound and More . 137Chapter 8: Next Steps in HTML5 165Afterword . 185Index . 189

 2021-08-04 09:33:02 |  787 | Naser

Nicholas S. Williams photo

کتاب آموزش جاوا Professional Java for Web Applications
Author: Nicholas S. Williams
Pages: 938
کتاب آموزش جاوا Professional Java for Web Applications راهنمای آموزشی جامع Wrox برای ساخت اپلیکیشن های تجاری تحت وب با Java می باشد .کتاب آموزش جاوا پیشرو به توسعه دهندگان نرم افزارهای جاوا کمک می کند تا نحوه ی ساخت اپلیکیشن های تحت وب پیچیده در محیط تجاری را به راحتی بیاموزند.
بخش اول کتاب آموزش جاوا به مقدمه ای بر ویرایش جاوا برای ساخت اپلیکیشن های تجاری JEE، اپلیکیشن های ساده تحت وب، راه اندازی محیط سرویس دهنده و توسعه ی اپلیکیشن، آشنایی با ابزار مورد استفاده در فرایند توسعه، یادگیری تکنولوژی ها و روش های بهینه متعدد جاوا اختصاص یافته است. این کتاب آموزش java ابزار و تکنولوژی های استاندارد مورد استفاده در صعنت برنامه نویسی و همچنین مفاهیم برنامه نویسی را به شما آموزش می دهد. تمامی امکانات جدید در ویرایش 8 جاوا و عبارات lambda، توابع DATE & TIME نوین جاوا که در قالب JSR 310 ارائه شده و جایگزین توابع قدیمی Date and Calendar شده است را معرفی می نماید.
 




978-1118656464

 2021-08-04 22:59:51 |  391 | Naser

Noel Markham photo

کتاب آموزش جاوا Java Programming Interviews Exposed
Author: Noel Markham
Pages: 386
کتاب آموزش جاوا Java Programming Interviews Exposed میزان موفقیت شما در مصاحبه های استخدامی برنامه نویس Java را افزایش می دهد .چنانچه شما یک برنامه نویس خبره جاوا هستید اما در خصوص موفقیت در مصاحبه علمی جاوا به خود اعتماد به نفس کافی ندارید، این کتاب آموزش جاوا می تواند در کسب شغل دلخواه کمک شایانی به شما بکند.
جاوا یک زبان قدرتمند و پرطرفدار است که تقریبا برای تمامی تجارت هایی که روزانه با IT سروکار دارند الزامی تلقی می شود. برای برنامه نویسان جاوا، این حقیقت امنیت و فرصت های شغلی فراوانی را فراهم می نماید. اما همان طور که می دانید، آن شغل ایده آل در اختیار شما قرار داده نمی شود، مگر اینکه مصاحبه ی عملی را با موفقیت پشت سر بگذارید. نگارنده این کتاب آموزش جاوا ، Noel Markham، هم یک برنامه نویس مجرب و هم یک مصاحبه کننده ی حرفه ای است که تمامی تجربیات خود در جلسات مصاحبه را در کتاب جاری گنجانده است. افراد باتجربه در زمینه ی استخدام برنامه نویس کارامد جاوا می دانند که بخش تخصصی کدنویسی با جاوا در مصاحبه ی عملی، می تواند شبیه به یک معمای سخت یا یک جلسه ی بازجویی باشد. با تهیه و مطالعه ی کتاب آموزش java حاضر، توسعه دهندگان مجرب جاوا می توانند مطمئن باشند که مهارت و دانش کافی برای موفقیت در مصاحبه ی عملی را کسب خواهند کرد.
 




978-1118722862

 2021-08-05 14:55:29 |  358 | Naser

Martin Fowler photo

UML Distilled
Author: Martin Fowler
Pages: 179
UML یک زبان مدل سازی اشیاء موجود در فرایند ساخت نرم افزار است . از این زبان برای نمایش ساده اشیاه ، کلاس‌ها ، فعالیت‌ها و actor استفاده میشود . در این کتاب حدود 99 درصد موارد مورد استفاده در این زبان را فرا خواهید گرفت این کتاب با وجود حجم کم اما بسیار مفید است …
دوره های UML

 2021-08-05 14:49:48 |  704 | Naser

Russ Miles Kim Hamilton photo

Learning UML 2.0
Author: Russ Miles Kim Hamilton
Pages: 409
از سال ۱۹۹۷ که با معرفی رسمی این طرح همراه بود تا به امروز، UML نقش انکارناپذیری در توسعه نرم افزار ها داشته است به طوری که امروزه تمامی نرم افزار های توسعه یافته در دنیای متن باز ، استاندارد و اختصاصی از UML پشتیبانی می کنند...
 
دوره های UML

 2021-08-05 00:14:50 |  662 | Naser

Barry Burd photo

کتاب آموزش جاوا Java For Dummies
Author: Barry Burd
Pages: 435
کتاب آموزش جاوا Java For Dummies به کمک برنامه نویسان بی تجربه جاوا آمده است . جاوا زبان برنامه نویسی شی گرا است که برای توسعه برنامه های کاربردی وب و تلفن همراه استفاده می شود. قابلیت های جدید و ویژگی های که در ویرایش جدید ارائه شده برنامه نویسان را هیجان زده کرده است . این کتاب آموزش جاوا محبوب همه آنها را پوشش می دهد. این کتاب آموزش جاوا به برنامه نویسان کمک می کند تا اشیاء اساسی جاوا را ایجاد کنند و یاد بگیرند که بتوانند کد موجود را دوباره استفاده کنند. تنها چیزی که توسعه دهندگان بی تجربه جاوا باید به سرعت یاد بگیرند Java 2 Standard Edition 7.0 (J2SE 7.0) و Java Development Kit 7.0 (JDK 7) می باشد.
 




978-0470371732

 2021-08-04 23:04:40 |  362 | Naser

Reto Meier photo

دانلود کتاب Professional Android 4 Application Development
Author: Reto Meier
Pages: 868
محبوبیت رو به رشد تبلت ها و گوشی های اندروید هوشمند، فرصتی بزرگ را برای توسعه دهندگان به وجود آورده است. اگر شما یک توسعه دهنده ی با تجربه باشید، می توانید با استفاده از این راهنمای حرفه ای برای اپلیکیشنِ اندرویدِ 4، هم اکنون اقدام به ایجاد اپلیکیشن های قویِ اندرویدِ موبایل نمایید. این کتابِ مفید و عملی که توسط یکی از طرفدارانِ توسعه دهنده ی اصلیِ اندرویدِ گوگل نوشته شده است، شما را از میانِ مجموعه ای از پروژه های در دست اجرا که نشان دهنده ی ویژگی های Android SDK می باشند، به پیش می برد.
The fast-growing popularity of Android smartphones and tablets creates a huge opportunities for developers. If youre an experienced developer you can start creating robust mobile Android apps right away with this professional guide to Android 4 application development. Written by one of Googles lead Android developer advocates this practical book walks you through a series of hands-on projects that illustrate the features of the Android SDK. That includes all the new APIs introduced in Android 3 and 4 including building for tablets using the Action Bar Wi-Fi Direct NFC Beam and more.




By:
Reto Meier


ISBN:
978-1-1181-0227-5


Year:
2012


Pages:
864


Language:
English


File size:
27.9 MB


File format:
PDF


 2021-08-04 23:05:46 |  398 | Naser

Damon Oehlman Sebastien Blanc photo

دانلود کتاب Pro Android Web Apps
Author: Damon Oehlman Sebastien Blanc
Pages: 382





آموزش برنامه نویسی Android

 2021-08-05 14:51:03 |  369 | Naser

Benjamin LaGrone photo

HTML5 and CSS3 Responsive Web Design
Author: Benjamin LaGrone
Pages: 204
دوره آموزش html
Chapter 1: Responsive Elements and Media 5Introduction 5Resizing an image using percent width 6Responsive images using the cookie and JavaScript 8Making your video respond to your screen width 10Resizing an image using media queries 13Changing your navigation with media queries 14Making a responsive padding based on size 19Making a CSS3 button glow for a loading element 21Chapter 2: Responsive Typography 27Introduction 27Creating fluid responsive typography 28Making a text shadow with canvas 29Making an inner and outer shadow with canvas 31Rotating your text with canvas 33Rotating your text with CSS3 34Making 3D text with CSS3 36Adding texture to your text with text masking 38Styling alternating rows with the nth positional pseudo class 39Adding characters before and after pseudo elements 41Making a button with a relative font size 42Adding a shadow to your font 44Curving a corner with border radius 46Chapter 3: Responsive Layout 49Introduction 49Responsive layout with the min-width and max-width properties 49Controlling your layout with relative padding 52Adding a media query to your CSS 55Creating a responsive width layout with media queries 59Changing image sizes with media queries 64Hiding an element with media queries 66Making a smoothly transitioning responsive layout 68Chapter 4: Using Responsive Frameworks 79Introduction 79Using the Fluid 960 grid layout 80Using the Blueprint grid layout 84Fluid layout using the rule of thirds 88Trying Gumby a responsive 960 grid 93The Bootstrap framework makes responsive layouts easy 99Chapter 5: Making Mobile-first Web Applications 105Introduction 105Using the Safari Developer Tools User Agent switcher 106Masking your user agent in Chrome with a plugin 109Using browser resizing plugins 112Learning the viewport and its options 113Adding tags for jQuery Mobile 116Adding a second page in jQuery Mobile 119Making a list element in jQuery Mobile 122Adding a mobile native-looking button with jQuery Mobile 129Adding a mobile stylesheet for mobile browsers only using media queries 135Adding JavaScript for mobile browsers only 137Chapter 6: Optimizing Responsive Content 139Introduction 139Responsive testing using IEs Developer Tools 140Browser testing – using plugins 143Development environments – getting a free IDE 149Virtualization – downloading VirtualBox 152Getting a browser resizer for Chrome 156Chapter 7: Unobtrusive JavaScript 161Introduction 161Writing ´Hello World´ unobtrusively 161Creating a glowing ´submit´ button with the event listener 165Making a button stand out when you hover over it 169Resizing an element with unobtrusive jQuery 173Masking a password with unobtrusive JavaScript 177Using an event listener to animate an image shadow 179Index 185

 2021-08-04 23:39:23 |  624 | Naser

Martin Giffy D’Souza photo
 2021-08-05 13:21:45 |  656 | Naser

Adam Freeman photo

Expert ASP.NET Web API 2 for MVC Developers
Author: Adam Freeman
Pages: 665
Web API 2 is the latest evolution of Microsoft’s web services toolkit which allows you to create RESTful applicationsbuilt on the ASP.NET platform. It provides a standards-based approach and a high-productivity development modelthat makes it easy to deliver services to a wide range of clients including mobile devices.In this book I take you right from creating your first Web API web services to the most advanced techniquesand features. No prior knowledge of HTTP web services or Web API is required. I start with the basics and explaineverything you need to know. In short this book will give you expert insight and understanding of how to create customize and deploy complex flexible and robust HTTP web services.Web services don’t exist in isolation so I also show you how to write browser-based single-page applications toconsume them. I demonstrate how these clients influence the way that Web API web services respond and how youcan adapt your web service to different client types.

 2021-08-05 00:43:26 |  549 | Naser

John Sharp photo

کتاب آموزش سی شارپ Microsoft Visual C# 2012 Step by Step
Author: John Sharp
Pages: 844
کتاب Microsoft Visual C# 2012 Step by Step  نحوه ی ساخت اپلیکیشن های تحت ویندوز را به صورت گام به گام به شما آموزش می دهد . عزیزان و کاربران برنامه نویس به احتمال زیاد از ارزش و اهمیت این کتاب آموزش c# آگاه هستند.این کتاب در واقع به عنوان یک کتاب مرجع نیز شناخته می شود.
این کتاب آموزش سی شارپ برای افرادی تنظیم شده که مهارت های پایه ای و اصول برنامه نویسی را فراگرفته اند، زیرا شما در این دوره از آموزش c# با کتابی آشنا شده اید که با ارائه ی مثال های کاربردی امکانات اصلی زبان C# و نحوه ی ساخت برنامه و کامپوننت های کارامد برای اپلیکیشن های تحت ویندوز را آموزش می دهد. با امید اینکه این کتاب آموزش c# مورد استفاده اساتید، دانشجویان، وبرنامه نویسان و نیز همه علاقه مندان به استفاده و یادگیری این زبان برنامه نویسی بسیار قدرتمند و انعطاف پذیر قرار گیرد.
 




978-0-7356-6801-0

 2021-08-03 19:02:23 |  313 | Naser

Max Katz and Ilya Shaikovsky photo

کتاب آموزش جاوا Practical RichFaces
Author: Max Katz and Ilya Shaikovsky
Pages: 402
 
کتاب آموزش جاوا Practical RichFaces به آموزش نحوه استفاده ی کاربردی از RichFaces در اپلیکیشن های جاوا می پردازد.RichFaces یک کتابخانه ی کامپوننت ای برای JavaServer Faces بوده و فریم ورک پیشرفته ی برای جاسازی قابلیت های AJAX در اپلیکیشن های تجاری می باشد. کتابخانه ی نام برده این امکان را در اختیار شما قرار می دهد تا اپلیکیشن ها نسل جدید تحت وب خود را بر اساس JSF 2/Ajax پیاده سازی نمایید. در این کتاب آموزش جاوا، بجای استفاده از JBoss Tools، مدرس و نگارنده ی کتاب تمامی مثال ها را بر اساس سیستم Maven کامپایل می کند تا بتوان از هر محیط توسعه ای همچون NetBeans، Eclipse، JBoss و حتی Spring برای توسعه و اجرای اپلیکیشن استفاده کرد.کتاب آموزش جاوا حاضر، همچنین نحوه ی بهره برداری از RichFaces – ادغام کتابخانه های Ajax4jsf و RichFaces-جهت ساخت و توسعه ی برنامه های انعطاف پذیر و کارامد را تشریح می نماید. برای درک مفاهیم این کتاب لازم است تجربه ی کار با JSF را داشته باشید. با مطالعه ی کامل مباحث مرجع آموزش جاوا حاضر، یاد می گیرید چگونه با زحمت و زمان کمتر اپلیکیشن های کارا مبتنی بر AJAX پیاده سازی نمایید.
 




978-1430234494

 2021-08-05 13:59:43 |  289 | Naser

Benjamin J Evans David Flanagan photo

کتاب آموزش جاوا Java in a Nutshell 6th Edition
Author: Benjamin J Evans David Flanagan
Pages: 418
کتاب آموزش جاوا Java in a Nutshell 6th Edition در آخرین ویرایش خود طوری طراحی شده که هم توسعه دهندگان مجرب Java بتوانند تمامی ابزار و امکانات ورژن های 7 و 8 جاوا را یاد بگیرند و هم برای کسانی که تازه به این عرصه ورود کرده اند، نقطه ی شروع خوبی باشد. کتاب آموزش جاوا پیشرو که مملو از مثال های کاربردی می باشد، توابع کتابخانه ای جدید جاوا (Java APIs) را یاد داده و روش های بهینه ی توسعه ی برنامه را به صورت کاربردی به توسعه دهنده می آموزد.بخش اول این ویرایش از کتاب آموزش جاوا که کاملا بروز رسانی شده، مبانی کلیدی زبان برنامه نویسی جاوا را یاد داده و جنبه های اصلی runtime بستر اجرا (platform) جاوا را تحت پوشش قرار می دهد. دومین بخش کتاب آموزش java حاضر، یک مرجع برای آموزش مبانی اصلی جاوا و توابع کتابخانه ای/API ها است که نحوه ی کدنویسی و استفاده ی بهینه از دستورات در محیط Java را به برنامه نویس می آموزد.
 




978-1449370824

 2021-08-04 23:31:06 |  317 | Naser

Michael Fitzgerald photo

کتاب آموزش سی شارپ Introducing Regular Expressions
Author: Michael Fitzgerald
Pages: 152
کتاب Introducing Regular Expressions تمامی اصول و مفاهیم پایه ای عبارات با قاعده را به صورت گام به گام در قالب مثال های کاربردی به شما می آموزد . Regular expression ها از جمله بخش های جدایی ناپذیر مجموعه ابزار توسعه ی یک برنامه نویس محسوب می شود که در ابزار کاربردی Unix و زبان های برنامه نویسی مانند Perl، Java، JavaScript و C# در دسترس می باشد. با مطالعه ی کامل این کتاب آموزش c# ،بر دستور نگارشی و سینتکس های پرکاربرد در عبارت باقاعده اشراف پیدا کرده و پی خواهید برد چگونه استفاده از آن ها در صرفه جویی زمانی به کمک شما می آید.
اگر شما تازه با مفهوم regular expression (عبارات با قاعده) در دنیای برنامه نویسی آشنا شده اید، این کتاب آموزش c# بهترین نقطه برای شروع می باشد. بدین معنی که تمامی اصول و مفاهیم پایه ای را به صورت گام به گام در قالب مثال های کاربردی فراوان در کتاب آموزش سی شارپ حاضر خواهید آموخت. در همین حین نحوه ی تطبیق دادن، استخراج و تبدیل متن با تطبیق کلمات، کاراکترها و الگوهای جستجو را یاد خواهید گرفت.
 




978-1-4493-9268-0

 2021-08-05 14:57:14 |  300 | Naser

Mark Michaelis photo

کتاب آموزش سی شارپ Essential C# 4.0
Author: Mark Michaelis
Pages: 978
کتاب آموزش سی شارپ Essential C# 4.0 به آموزش زبان برنامه نویسی سی شارپ به صورت پروژه محور و عمقی می پردازد و آموزش ها شامل نسخه 2و3 نیز می باشد .این کتاب آموزش c# راهنمای خوبی برای تمام نسخه های C# برای برنامه نویسان در تمام سطوح تجربه C# است. این نسخه به طور کامل به روز شده ،نشان می دهد که چگونه بیشتر از ویژگی های جدید C# 4.0 و الگوهای برنامه نویسی برای نوشتن کد ساده اما قدرتمند استفاده کرد . این نسخه حاوی دو فصل جدید در برنامه نویسی موازی، چندپردازنده و همزمان، و همچنین پوشش گسترده ای از ویژگی های جدید C # 4.0 است: dynamic typing variance optional/named parameters و بسیاری دیگر از موضوعات جدید. Mark Michaelis زبان C# را در عمق پوشش می دهد و ساختارهای کلیدی را با نمونه کد های فشرده و قابل دانلود نشان می دهد. ´ mind maps ´ گرافیکی در ابتدای هر فصل نشان می دهد که چه موادی پوشش داده شده و چگونه موضوعات منحصر بفرد مناسبات مشترک دارند. مضامین مورد نظر برای مبتدیان و خوانندگان حرفه ای به وضوح مشخص شده اند، و این کتاب آموزش c# شامل شاخص های نسخه های( C # 2.0، 3.0 و 4.0) است که کار خوانندگان را برای ارجاع موضوعاتی خاص به یک انتشار خاص C # آسان می کند.
 




978-0321694690

 2021-08-05 14:38:54 |  308 | Naser

David Karlins photo

Dreamweaver CS6 Mobile and Web Development with HTML5 CSS3 and jQuery Mobile
Author: David Karlins
Pages: 268
دوره آموزش html
Chapter 1: Creating Sites and Pages with Dreamweaver CS6 7Defining a Dreamweaver site 8Defining a local site 8Defining a remote site 10Transferring files between a local and remote site 13Creating an HTML5 page 15Creating the text content 18Applying headings 19Adding paragraphs lists and links 19Inserting images 21Linking to a stylesheet 23Creating and linking to an external stylesheet 24Linking a stylesheet to an HTML file 25Define the Body tags style 25Define a wrapper ID style 27Summary 29Chapter 2: Using HTML5 for Page Structure 31HTML5 structural elements 33Breaking down HTML5 page code 35Defining an address 43Figures and captions 44Indicating date and time 44Creating a CSS file for HTML5 page structure 45Assigning a block property 48Defining styles 50Chapter 3: Collecting Data with Forms 53Creating a jump menu 54Editing Jump Menu JavaScript 57Creating a validated text field 61Creating a validated e-mail field 64Adding other fields 64Adding Submit and Reset buttons 65Creating a stylesheet for form elements 67Creating styles for form elements 70Creating ID Styles for a Form 71Thoughts on form styles 72Chapter 4: Applying CSS3 Effects and Transforms 77Compatibility challenges 79CSS3 styles in Dreamweaver CS6 81Defining opacity 85Border radius 88Shadows 89Box shadow 90Text shadow 91Creating a text outline 92When to use transforms 94How to generate transition coding in Dreamweaver CS6 94Resizing with scale 96Moving with translate 97Applying rotation 98Creating a skew transition 99Other CSS3 transform effects 100Compound transforms 101Limitations of using effects with JavaScript 102Interactivity with the :hover pseudo-class 102Animating CSS3 transforms in Dreamweaver 103Putting the pieces in place 104Using a hover class style to animate effects 108Chapter 5: Embedding HTML5 Native Audio and Video 111Native media and compatibility 111Laying the groundwork 112Preparing native audio 112Audio compression 113Browser support for audio files 113Embedding an HTML5 audio element in a Dreamweaver web page 114Alternative audio options 115Embedding HTML5 audio 118Embedding native video 119HTML5 video and Dreamweaver 120Early video formats 120Flash video (FLV) 121Apple devices and web video 123Preparing native video files 124Native video formats 124Browsers that do NOT support HTML5 125Preparing HTML5 video for every scenario 125Compressing video for the Web 125Video compression – open source and proprietary 126Converting video to web formats with open source tools 127Dreamweaver site management for HTML5 video 128Defining the HTML5 <video> element 129Prerequisites 129Defining the <video> element 130Defining video attributes 130Defining video source(s) 131Alternate video for non-HTML5 environments 131Putting it all together 132Testing HTML5 video pages 132Previewing a video in Live View 132Embedding an HTML5 video 133Summary 136Chapter 6: Responsive Design with Media Queries 137How Media Queries work 138A short history of Media Queries 139HTML5 CSS3 and Media Queries 141Styling for mobile devices and tablets 141Media Queries versus jQuery Mobile and apps 142Building alternative stylesheets 145Preparing to generate a Media Query 145Assigning styles to different media 146Chapter 7: Creating Mobile Sites with jQuery Mobile 159What is jQuery Mobile? 162Mobile pages in Split view 165Previewing jQuery Mobile pages in Live view 166The HTML5 data-role property 167Data-role pages 167Customizing page content 169Customizing content for different data roles 170Applying themes 172Editing CSS in jQuery Mobile pages 173Chapter 8: Enhancing Mobile Sites 181Tables div tags and grids 184Generating grids in Dreamweaver 185Defining styles for layout grids 185Building a collapsible block 188Changing the initial block state 189Changing block data-themes and styles 190Editing collapsible block HTML 191Forms in Dreamweaver 194Creating a jQuery Mobile form 195Special mobile form fields 197Inserting a text input field 198Inserting a slider 198Inserting a toggle switch 199Chapter 9: Customizing Themes with ThemeRoller 207Applying jQuery Mobile theme swatches 208Examining the five data-themes 208Applying themes to specific elements 210Customizing themes with ThemeRoller 211The aesthetics of mobile color schemes 211Launching ThemeRoller 212Defining global theme attributes 214Defining custom swatches 216Creating additional swatches 218Rolling a theme 218Applying a custom theme in Dreamweaver 219Summary 221Chapter 10: Building Apps with PhoneGap 223Apps and mobile websites 224Android and iOS 224Understanding PhoneGap 225Before building apps 226Creating a PhoneGap Build service account 227Downloading the Android SDK 227PhoneGap and Dreamweaver 229Configuring PhoneGap settings 229Generating apps with Dreamweaver 231Testing and distributing apps 235Testing apps with an emulator 235Revising your app 237Scanning apps into your Android device 238Downloading apps 240Distributing Apps 241Summary 242Index 245

 2021-08-05 14:32:20 |  477 | Naser

Jeffrey Richter photo

کتاب آموزش سی شارپ CLR via Csharp
Author: Jeffrey Richter
Pages: 896
کتاب آموزش سی شارپ CLR via Csharp هر آنچه که نیاز است شما در مورد زمان اجرای زبان مشترک بدانید را به شما آموزش می دهد . با مطالعه ی این کتاب آموزش c# می توانید جزئیات و تمامی پیچدگی های زمان اجرای زبان مشترک (common language runtime)، C# و چارچوب نرم افزاری .net را بیاموزید. نگارش این کتاب که توسط Jeffrey Richter ،برنامه نویس خبره و مشاور طولانی مدت تیم توسعه دهندگان .NET، رهبری شده ، دید عمیق و کاربردی از نحوه ی نوشتن برنامه ها و کامپوننت های قدرتمند، قابل اطمینان و واکنش گرا در اختیار شما قرار می دهد.این کتاب آموزش c# برای لحاظ کردن آخرین بروز رسانی های .NET Framework 4.5 و Visual Studio 2012 ویراست شده و اصول نخستین معماری فریم ورک .NET، محیط RUNTIME و دیگر مباحث کلیدی از جمله برنامه نویسی ناهمزمان (Asynch programming، Windows Runtime) جدید را کاملا آموزش می دهد. علاوه بر آن نمونه کدهای فراوانی در موضوعات مختلف Visual C# 2012 فراهم می کند و نیز یک راهنمای آموزشی جامع پیرامون مفاهیم سخت توسعه و برنامه نویسی همچون generic ها و threading محسوب می شود.
 




978-0-7356-6745-7

 2021-08-05 14:33:42 |  279 | Naser

David Wolber Hal Abelson Ellen Spertus Liz Looney photo

App Inventor 2 2nd Edition
Author: David Wolber Hal Abelson Ellen Spertus Liz Looney
Pages: 360





آموزش برنامه نویسی Android

 2021-08-04 23:12:04 |  466 | Naser

Marko Gargenta photo

Learning Android
Author: Marko Gargenta
Pages: 268





آموزش برنامه نویسی Android

 2021-08-05 08:23:10 |  462 | Naser

Lynn Beighley photo

دانلود کتاب jQuery For Dummies
Author: Lynn Beighley
Pages: 364
آموزش JQuery
jQuery پرکاربردترین کتابخانه ی زبان JavaScript است که با استفاده از افزونه های آن (با افزونه نویسی) می توانید به قابلیت های Joomla، Drupal، AJAX و WordPress افزوده و آن ها را به صورت سفارشی مطابق نیاز خود تنظیم نمایید. فرض بر اینکه هیچ تجربه ای در زمینه ی برنامه نویسی ندارید، نگارنده ی این کتاب (Lynn Beighley) شما را از سطح پایه تا پیشرفته ی کار با کتابخانه ی jQuery همراهی می کند.
با مطالعه ی این کتاب خواهید دید که چگونه کتابخانه ی jQuery با ویژگی های برجسته ای نظیر کم حجم، کاربر پسند بودن و آسانی در استفاده خود را از دیگر کتابخانه ی محبوب JavaScript متمایز می سازد.
این راهنمای آموزشی که با سبک نوشتاری کتاب های for Dummies (برای تازه واردان) تنظیم شده، به شما نشان می دهد چگونه می توان قابلیت تعامل (interactivity) را به وب سایت یا وبلاگ ورد پرس خود از جمله photo browser ها، منوها، پیمایش بین تبها (tab-based navigation)، sidepanel های کشویی، نمایش های اسلایدی (sideshow ها)، افکت های انتقال یا transition، افکت های محو شدن، twitter feeds (خبرخوان تویتر) و غیره ... اشاره کرد.      
jQuery is free open source software that allows you to extend and customize Joomla! Drupal AJAX and WordPress via plug-ins. Assuming no previous programming experience Lynn Beighley takes you through the basics of jQuery from the very start. Youll discover how the jQuery library separates itself from other JavaScript libraries through its ease of use compactness and friendliness if youre a beginner programmer. Written in the easy-to-understand style of the For Dummies brand this book demonstrates how you can add unique and exciting interactivity to a Web site or WordPress blog including photo browsers menus tab-based navigation sliding sidepanels slideshows transition effects fade effects Twitter feeds and much much more!



ISBN:
978-0-470-58445-3


Year:
2010


Pages:
360


Language:
English


File size:
15.9 MB


File format:

PDF




 2021-08-04 23:00:20 |  295 | Naser