افشین رفوآ photo

کتابهای: افشین رفوآ

تعداد نتیجه: - 18


افشین رفوآ photo

کتاب آموزش گام به گام Bootstrap به زبان فارسی
نویسنده: افشین رفوآ
صفحات: 188

فهرست
مقدمه
توجه :
آموزش بوت استرپ تویتر
مثال های بوت استرپ
دکمه ی ژنراتور تویتر بوت استرپ
معرفی تویتر بوت استرپ
تویتر بوت استرپ چیست
مزیت های بوت استرپ تویتر
ویژگی های پاسخگو
طراحی منسجم
استفاده ی آسان
سازگار با مرورگرها
شروع کردن با تویتر بوت استرپ
دانلود فایل های بوت استرپ
درک ساختار فایل
ایجاد اولین صفحه ی وب با تویتر بوت استرپ
مرحله اول: ایجاد یک فایل HTML پایه
مرحله ی دوم: ساختن الگوی Bootstrapped برای فایل HTML
مرحله ی سوم: ذخیره ی فایل
Twitter Bootstrap Grid System
چگونگی ایجاد Layout با گرید سیستم تویتر بوت استرپ
گروه های نرم افزارهای پاسخگو تویتر بوت استرپ
Twitter Bootstrap Fixed Layout
ایجاد Layout ثابت با استفاده از تویتر بوت استرپ
Twitter Bootstrap Fluid Layout
ایجاد Layout Fluid با Twitter bootstrap
ایجاد Layout responsive با استفاده از تویتر بوت استرپ
کار با تیتر
ایجاد تیترهای صفحه
کار با پاراگراف ها
قالب بندی متن twitter bootstrap
گروه های تغییردهی متن
گروه های تاکید در متن
طراحی نقل قول
جدول های تویتر بوت استرپ
جدول چیست؟
ایجاد یک جدول ساده با تویتر بوت استرپ
جدول هایی با پیش زمینه ی یکی در میان
جدول با حاشیه
فعال کردن وضعیت شناور (hover) روی ردیف های جدول
جدول های فشرده یا متراکم
گروه های تاکید انتخابی برای ردیف های جدول
ایجاد جدول پاسخگو با استفاده از تویتر بوت استرپ
عناصر پشتیبانی شده ی جدول در تویتر بوت استرپ
Twitter Bootstrap Lists
ایجاد لیست با تویتر بوت استرپ
لیست های منظم و نامنظم بدون سبک
قرار دادن آیتم های لیست های منظم و نامنظم درون خط
ایجاد لیست های تعریف افقی
گروه های لیست تویتر بوت استرپ
ایجاد فرم ها با تویتر بوت استرپ
ایجاد فرم Layout عمودی
ایجاد فرم Layout افقی
ایجاد فرم Layout درون خطی
فرم کنترل استاتیک
اندازه ارتفاع در جعبه های ورودی و انتخاب
انداره ی گرید جعبه های ورودی، متن و انتخاب
گسترش فرم های کنترل با تویتر بوت استرپ
ایجاد ورودی های افزوده و اضافه
افزودن متن یا آیکن به یک ورودی
ایجاد دکمه های رو به پایین
ایجاد گروه های دکمه های رو به پایین تقسیم
ایجاد ورودی های غیرفعال
قرار دادن متن کمکی در اطراف کنترل های فرم
وضعیت های ارزیابی فرم تویتر بوت استرپ
کنترل های پشتیبانی شده در تویتر بوت استرپ
تصاویر تویتربوت استرپ
طراحی تصاویر با تویتر بوت استرپ
تصاویر کوچک تویتر بوت استرپ
آبجکت های مدیا در تویتر بوت استرپ
آیکن های تویتر بوت استرپ
آیکن هایی با gliphycon
چگونه از آیکن ها در کد خود استفاده کنید
کمک کننده های تویتر بوت استرپ
رنگ های متنی
زمینه های متنی
آیکن بستن
آیکن هشتک (caret).
مرکز ترازبندی بلوک های محتوا
شناورهای فوری
نمایش دادن و پنهان کردن محتوا
محتوای مخصوص صفحه ی خواننده ها
پنهان کردن متن
ایجاد دکمه با تویتر بوت استرپ
تغییر اندازه دکمه ها
دکمه های غیرفعال تویتر بوت استرپ
ایجاد دکمه های غیرفعال با استفاده از لینک ها
ایجاد دکمه های غیرفعال با استفاده از دکمه و عنصر ورودی
ایجاد دکمه های با وضعیت
ایجاد دکمه ی انفرادی پوشاننده
گرو های دکمه ی تویتر بوت استرپ
ایجاد چک باکس دکمه ها
ایجاد دکمه های رادیو
ایجاد ابزارهای دکمه
اندازه گیری ارتفاع گروه های دکمه
ایجاد گروه های دکمه ی هم راستا
دکمه های فعال از طریق جاوا اسکریپت
$().button(toggle)
مولفه های nav تویتر بوت استرپ
ایجاد تب های پایه با استفاده از تویتر بوت استرپ
افزودن آیکن ها به تب ها
ایجاد  pillهای  nav پایه  با تویتر بوت استرپ
افزودن آیکن به pillهای nav
Stacked pills nav
تب ها و   pills nav تویتر بوت استرپ با منوهای رو به پایین
ایجاد تب های رو به پایین
ایجاد pill  های رو به پایین
تب ها و pill های توجیه شده
لینک های غیرفعال در داخل مولفه های  nav
ایجاد یک nav bar ساده با تویتر بوت استرپ
Nav bar  ثابت تویتر بوت استرپ
ایجاد  nav bar  ثابت در بالا
ایجاد  nav bar  ثابت در پایین
Nav bar استاتیک تویتربوت استرپ در بالا
Nav bar تویتربوت استرپ با فرم جستجو
ایجاد گونه ی معکوس یک nav bar
ایجاد breadcrumb با تویتر بوت استرپ
شماره گذاری (pagination) با تویتر بوت استرپ
شماره گذاری با وضعیت هاب فعال و غیرفعال
تغییر اندازه های شماره گذاری
صفحه گذاری تویتر بوت استرپ
هم ترازی صفحه گذاری
ایجاد برچسب های درون خطی
ایجاد نشان های درون خطی
ایجاد نوار پیشروی با استفاده از تویتربوت استرپ
ایجاد نوار پیشروی خط دار
ایجاد نوار پیشروی هم پوشانی شد
نوارهای پیشروی با گروه های تاکید
نوارهای پیشروی خط دار با گروه های تاکید
معرفی پنل های twitter bootstrap 3
پنل هایی با تیتر
پنل هایی با فوتر
پنل هایی با موقعیت های متنی
قرار دادن گروه های لیست و جدول ها در داخل پنل ها
کاربرد مولفه های تویتر بوت استرپ
Jumbotron
ایجاد منوهای رو به پایین با تویتر بوت استرپ
منوهای رو به پایین در navbar
منوی رو به پایین در Navs
دکمه های رو به پایین
دکمه های منشعب رو به پایین تویتر بوت استرپ
رو به پایین ها داخل گروه های دکمه
منوهای رو به بالا
اضافه کردن منوی رو به پایین با ویژگی های داده
افزودن dropdown ها از طریق جاوا اسکریپت
$().dropdown(toggle)
ایجاد tooltip با تویتر بوت استرپ
راه اندازی راهنمای ابزار
تنظیم جهت راهنمای ابزار
تثبیت موقعیت راهنمای ابزار از طریق ویژگی های داده
تثبیت موقعیت راهنمای ابزار از طریق جاوا اسکریپت
$().tooltip(options)
ایجاد پیام های اخطار با تویتر بوت استرپ
هشدارهای خروج از طریق جاوا اسکریپت
.alert(close)
ایجاد تب با تویتر بوت استرپ
ایجاد تب پویا با اسثفاده از ویژگی های داده
ایجاد تب های پویا از طریق جاوا اسکریپت
ایجاد نما با تویتر بوت استرپ
فعال کردن نماها از طریق ویژگی های داده
فعال کردن نماها از طریق جاوااسکریپت
تغییر محتوای نما براساس دکمه ی اجرا
.modal(options)
ایجاد popover با تویتر بوت استرپ
راه اندازی popover
تنظیم جهت popover
تثبیت موقعیت popover ها از طریق موقعیت داده
تثبیت موقعیت popover ها از طریق جاوا اسکریپت
ایجاد ویجت accordion با تویتر بوت استرپ
.collapse(options)
ایجاد typeahead در تویتر بوت استرپ
ایجاد typeahead تویتر با مجموعه داده ی مکانی
ایجاد مجموعه داده خارجی typeahead تویتر
ایجاد scrollspy با تویتر بوت استرپ
ایجاد scrollspy با استفاده از ویژگی های داده
ایجاد scrollspy از طریق جاوا اسکریپت
.scrollspy(refresh):
ایجاد عنصر ضمیمه با تویتر بوت استرپ
فعالسازی ضمیمه از طریق جاوا اسکریپت
ایجاد گردانه ی صفحه با تویتر بوت استرپ
فعال سازی گردانه با استفاده از تویتر بوت استرپ
فعالسازی گردانه ها از طریق جاوا اسکریپت
carousel(options)
carousel(number)
carousel(prev)  
 

 2021-08-05 11:23:58 |  448 | Naser

افشین رفوآ photo
 2021-08-05 14:42:45 |  408 | Naser

افشین رفوآ photo
 2021-08-05 15:35:17 |  369 | Naser

افشین رفوآ photo

کتاب آموزش گام به گام UML به زبان فارسی
نویسنده: افشین رفوآ
صفحات: 83

فهرست
آموزشگاه تحلیل داده
مقدمه
توجه  
UML چیست
معرفی UML
اهداف UML
مدل یا الگوی ذهنی از UML (Conceptual model)
مفاهیم شی گرا
تجزیه و تحلیل oop
نقش UML در طراحی شی گرا (OO design)
بخش های اساسی و تشکیل دهنده ی UML
1) اشیا (Things)
Structural things
Class (کلاس)
Interface (رابط)
Collaboration (همکاری)
Use case (مورد کاربرد)
Component (مولفه)
Node (گره)
Behavioral things
Grouping thing (شی گروه بندی)
 Annotational things (شی حاشیه نویسی)
2) Relationship (رابطه)
Dependency (رابطه ی وابستگی)
Association (رابطه ی انجمنی)
Generalization (رابطه وراثت)
Realization (رابطه ی تحقق)
3) نمودارهای UML
معماری UML
انواع مدل سازی (Modeling types)
مدل سازی ساختاری (Structural modeling)
مدل سازی رفتاری (behavioral modeling)
مدل سازی معماری (Architectural Modeling)
نشان گذاری های پایه در UML (Notation)
اشیا ساختاری (Structural things)
نشان گذاری کلاس
نشان گذاری شی (object notation)
نشان گذاری رابط (interface notation)
Collaboration Notation (نشان گذاری همکاری)
نشان گذاری Use case
Actor Notation
نشان گذاری Initial State
نشان گذاری Final State
نشان گذاری Active class
نشان گذاری Component
Node notation
Behavioral things (بخش های پویا و دینامیک مدل های UML)
Interaction
Interaction notation
State machine Notation
Grouping things (المان های گروه بندی)
annotation package
Annotational things (المان های حاشیه نویسی)
Note Notation
Relationships (رابطه ها)
Dependency notation
Association notation
Generalization Notation
Extensibility Notation
نمودارهای رایج در UML
نمودارهای ساختاری
نمودار کلاس (class diagram)
نمودار شی (object diagram)
نمودار اجزا (component diagram)
نمودار استقرار و توزیع (Deployment Diagram)
نمودارهای رفتاری (Behavioral Diagrams)
Use case diagram
Sequence diagram (نمودار توالی)
Collaboration diagram (نمودار همکاری)
Statechart diagram (نمودار حالت)
Activity Diagram(نمودار فعالیت)
UML State Machine Diagram (نمودار ماشین وضعیت)
نمودار کلاس (class diagram)
کاربرد نمودار کلاس
نحوه ی ترسیم نمودار کلاس
کجاها از نمودارهای کلاس استفاده می شود
نمودار اشیا (object diagram)
نحوه ی ترسیم نمودار شی (object diagram)
چه زمانی از نمودار شی استفاده می کنیم
نمودارهای اجزا (component diagram)
مورد استفاده ی نمودار component
نحوه ی ترسیم نمودار اجزا
کجا از نمودار اجزا استفاده می شود
نمودار اسقرار (Deployment Diagram)
اهداف استفاده از نمودار استقرار
نحوه ی ترسیم نمودار استقرار
کجا از نمودار استقرار استفاده می شود
نمودار مورد کاربرد (Use Case Diagrams)
مورد استفاده ی نمودار use case
نحوه ی ترسیم نمودار use case
کجا از نمودار use case استفاده می شود؟
نمودارهای برهمکنش (interaction diagram)
هدف از بکار بردن نمودار interaction
نحوه ی ترسیم نمودار interaction
نمودار Sequence
نمودار collaboration
موارد استفاده از نمودار interaction
نمودار وضعیت (Statechart diagram)
موارد کاربرد
نحوه ی ترسیم نمودار statechart
نمودارهای state chart کجا کاربرد دارد؟
نمودار فعالیت (Activity diagram)
هدف از بکاربردن نمودار activity
نحوه ی ترسیم نمودار activity
کجا از این نمودار استفاده می شود؟
مروری کلی بر زبان مدل سازی UML
نشانه گذاری های زبان مدل سازی UML (UML notations)
نمودارهای UML
نمودار کلاس (class diagram)
نمودار شی (object diagram)
نمودار اجزا (component diagram)
نمودار استقرار (deployment diagram)
نمودار مورد کاربرد (Use case)
نمودار تعامل یا برهمکنش (interaction diagram)
نمودار حالت (statechart diagram)
نمودار activity
 

 2021-08-01 21:18:47 |  276 | Naser

افشین رفوآ photo

کتاب آموزش گام به گام Html به زبان فارسی
نویسنده: افشین رفوآ
صفحات: 124

فهرست
آموزش مقدمات HTML
پیش نیازها
مروری بر HTML
Html چیست؟
داکیومنت پایه ی HTML
برچسب های HTML
ساختار داکیومنت HTML
برچسب <!DOCTYPE>
برچسب های پایه ای در HTML
برچسب های تیتر
برچسب پاراگراف
برچسب شکست لینک
مرکزگذاری متن
خطوط افقی
حفظ طراحی
فضاهای غیرشکست
آموزش عناصر در HTML
برچسب HTML در مقابل عنصر
عناصر تو در توی HTML
ویژگی های زبان HTML
ویژگی های اصلی
ویژگی title
ویژگی class
ویژگی style
درونی کردن ویژگی ها
ویژگی dir
ویژگی xmllang
ویژگی های عمومی
قالب بندی صفحات HTML
بولد کردن متن
ایتالیک کردن متن
آندرلاین کردن متن
خط کشیدن روی متن
فونت monospaced
متن superscript ( چاپ شده در بالا)
متن subscript (چاپ شده در زیر)
متن مندرج
متن حذف شده
متن بزرگتر
متن کوچکتر
گروه بندی محتوا
آموزش Meta Tag در HTML
افزودن برچسب های متا به داکیومنت ها
مشخص کردن کلمات کلیدی
توصیف داکیومنت
بازبینی تاریخ داکیومنت
تازه سازی داکیومنت
Redirect کردن صفحه
تنظیم cookies
تنظیم نام نگارنده
تعیین تنظیم کاراکتر
آموزش استفاده از comment در html
کامنت های معتبردر مقابل کامنت های نامعتبر
کامنت های چندخطی
کامنت های شرطی
استفاده از برچسب کامنت
کد اسکریپت کامنت
کامنت صفحات طراحی
وارد کردن تصاویر در صفحات HTML
تنظیم موقعیت تصویر
تنظیم طول و عرض تصویر
تنظیم حاشیه ی تصویر
تنظیم همترازی تصویر
آموزش Table در HTML
تیتر جدول
ویژگی های cellpadding و cellspacing
ویژگی های colspan و rowspan
پس زمینه ی جدول
طول و عرض جدول
تیتر، بدنه و پاورقی جدول
جدول های تودرتو
آموزش List
لیست های بدون ترتیب HTML
ویژگی type
لیست های منظم HTML
ویژگی start
لیست های تعریف HTML
لینک های متن HTML
لینک کردن داکیومنت ها
ویژگی target
استفاده از مسیر پایه
لینک شدن به بخشی از صفحه
تنظیم رنگ های لینک
HTML tahlildadeh
دانلود کردن لینک ها66
Download PDF File
آموزش Image Link
تصاویر حساس به ماوس
سیستم مختصات
لینک ایمیل HTML
برچسب HTML Email
تنظیمات پیش فرض
آموزش HTML Layout ‏ ‏
Layout HTML – استفاده از جدول ها
Layout چند ستونی – استفاده از جدول ها
Layout های HTML – استفاده از DIV و Span
آموزش Iframes
ویژگی های برچسب <iframe>
background در html
زمینه ی HTML با رنگها
زمینه ی HTML با تصاویر
زمینه های طرح دار و شفاف
رنگهای HTML
روش های کدگذاری رنگ HTML
رنگ های HTML – نام رنگ
16 رنگ استاندارد W3C
رنگ های HTML – کدهای Hex
رنگ های HTML – مقادیر RGB
فونت ها
تنظیم اندازه ی فونت
تنظیم ظاهر فونت
تعیین ظاهر فونت جایگزین
تنظیم رنگ فونت
عنصر <basefont>
فرم های html
ویژگی های فرم
کنترل های فرم HTML
کنترل های ورودی متن
کنترل های ورودی تک خطی
کنترل های پسورد ورودی
کنترل های متن ورودی چند خطی
کنترل چک باکس
کنترل دکمه ی رادیو
کنترل Select Box
فایل آپلود باکس
کنترل های دکمه
کنترل های مخفی شده ی فرم
آموزش چند رسانه ای در HTML‏ ‏
ویژگی های برچسب <embed>
انواع ویدیوهای پشتیبانی شده
صدای زمینه
آموزش HTML Marquee
سربرگ HTML
برچسب <title> در HTML
برچسب <meta> در HTML
برچسب <base> در HTML
برچسب <link> در HTML
برچسب <style>  در HTML
برچسب <script>  در HTML
آموزش Cascading style sheet ‏ ‏
Style sheet خارجی
Style sheet داخلی
Inline Style Sheet
آموزش javascript  ‏ ‏
جاوااسکریپت خارجی
جاوا اسکریپت درونی
گردانندگان رویدادها(EventHandler())
مخفی کردن اسکریپت ها از مرورگرهای قدیمی
عنصر <noscript>
 

 2021-08-02 09:37:12 |  256 | Naser

افشین رفوآ photo

کتاب آموزش گام به گام Jquery UI به زبان فارسی
نویسنده: افشین رفوآ
صفحات: 253

دوره آموزش jquery
فهرست
مقدمه
توجه
بررسی اجمالی JqueryUI
ویژگی ها
مزایای JqueryUI
آموزش JqueryUI
بینندگان
پیش نیازها
JqueryUI - Environment Setup
دانلود خاص با Download Builder
دانلود پایدار
دانلود legacy
دانلود UILibrary از CDNs
قابل جابجایی
متد draggable()  به دو فرم زیر مورد استفاده قرار می گیرد
متد $(selector context).draggable (options)
متد $(selector context).draggable (´action´ [params])
JqueryUI - Droppable
متد droppable()  به دو روش مورد استفاده قرار می گیرد
متد $(selector context).droppable (options)
متد $(selector context).droppable (´action´ params)
JqueryUI - Resizable
متد resizable()  به دو شکل مورد استفاده قرار می گیرد
متد $(selector context).resizable (options)
متد $(selector context).resizable (´action´ params)
متد selectable در  Jquery UI
متد  selectable() به دو شکل مورد استفاده قرار می گیرد
متد $(selector context).selectable (options)
متد $(selector context).selectable (´action´ params)
JqueryUI - Sortable
متد به دو فرم مورد استفاده قرار می گیرد
متد $(selector context).sortable (options)
متد $(selector context).sortable (´action´ [params])
Accordion Widget
متد accordion()  به دو فرم استفاده می شود
متد $(selector context).accordion (options
متد $(selector context).accordion (´action´ params)
JqueryUI - Autocomplete
متد autocomplete() به دو فرم زیر استفاده می شود
متد $(selector context).autocomplete (options)
متد $(selector context).autocomplete (´action´ params)
JqueryUI - Button
متد button()  می تواند به دو شکل زیر استفاده می شود
متد $(selector context).button (options)
متد $(selector context).button (´action´ params)
JqueryUI - Datepicker
متد datepicker()  به دو شکل زیر مورد استفاده قرار می گیرد
متد $(selector context).datepicker (options)
متد $(selector context).datepicker (´action´ [params])
JqueryUI - Dialog
متد dialog() به دو فرم زیر استفاده می شود
متد $(selector context).dialog (options)
متد $(selector context).dialog (´action´ [params])
JqueryUI – Menu
متد menu() به دو شکل مورد استفاده قرار می گیرد
متد $(selector context).menu (options)
متد $(selector context).menu (´action´ params)
JqueryUI - Progressbar
متد progressbar()  به دو روش زیر انجام می شود
متد $(selector context).progressbar (options)
متد $(selector context).progressbar (´action´ params)
JqueryUI - Slider
متد slider ()  به دو فرم قابل استفاده می باشد
متد $(selector context).slider (options)
متد $(selector context).slider (´action´ params)
JqueryUI - Spinner
متد  spinner() به دو فرم زیر قابل استفاده می باشد
متد $(selector context).spinner (options)
متد $(selector context).spinner (´action´ params)
Extension Points
JqueryUI - Tooltip
متد به دو فرم زیر قابل استفاده می باشد
متد $(selector context).tooltip (options)
متد $(selector context).tooltip (´action´ [params])
JqueryUI - Position
JqueryUI - Widget Factory
ترکیب
Base Widget
گزینه ها
متدها
Events
افزودن گزینه ها به custom widget
افزودن متدها به custom widget
افزودن رویدادها به Custom Widget
JqueryUI - Add Class
متد  addClass() به شکل زیر می باشد
JqueryUI - Color Animation
ترکیب
JqueryUI - Effect
متد effect() دارای ترکیب زیر می باشد
افکت های jQueryUI
افکت – حرکت
افکت – انفجار
JqueryUI – Hide
متد hide() دارای ترکیب زیر است
افکت های jQueryUI
افکت – Blind
افکت – shake
JqueryUI - Remove Class
متد removeClass()  با ترکیب اصلی خود به شکل زیر می باشد
مثال
Passing single class
JqueryUI - Show
متود show()  دارای ترکیب زیر است
افکت های jQueryUI
مثال
نمایش با افکت Blind
JqueryUI - Switch Class
متد switchClass()  دارای ترکیب اصلی زیر می باشد
JqueryUI- toggle
متد toggle() دارای ترکیب زیر می باشد
افکت های jQueryUI
مثال
JqueryUI - Toggle Class
متد toggleClass()  دارای ترکیب پایه ی خود به شکل زیر می باشد
مثال
 

 2021-07-31 16:30:16 |  217 | Naser

افشین رفوآ photo

کتاب آموزش گام به گام Jquery به زبان فارسی
نویسنده: افشین رفوآ
صفحات: 103

آموزش JQuery
فهرست
مقدمه
توجه  
معرفی  jQuery
نمونه
پیش نیازهای یادگیری jQUERY
jQuery چیست
در آموزش jQuery به شرح موارد زیر خواهیم پرداخت
آیا jQuery در تمام مرورگرها قابل پیاده سازی می باشد؟
افزودن jQuery به صفحات وب خود
روش اول (دانلود jQuery)
روش جایگزین (استفاده از یک CDN )
Google CDN
Microsoft CDN
ساختار نگارش (syntax) jQuery
ساختار پایه ای jQuery
علامت دلار $
()action
رخداد ready
jQuery Selector
انتخاب گرهای (jQuery Selectors) jQuery
انتخاب گر نام المان (Element selector)
انتخاب گر#id
انتخاب گر اسم کلاس (.class Selector)
نمونه های بیشتر از انتخاب گر های jQuery
قرار دادن متدهای پرکاربرد داخل یک فایل جدا
Event ها-رخدادها در jQuery
چگونگی استفاده از رخدادها در  jQuery
توابع رخداد رایج در jQuery
تابع$(document).ready()
click()
dblclick()
mouseenter()
mouseleave()
mousedown()
mouseup()
hover()
focus()
blur()
on()
جلوه های بصری (effects) jQuery – پنهان/نمایان کردن
توابع hide() و show()
تابع toggle() جی کوئری
نحوه ی نگارش متد toggle()
جلوه های بصری jQuery – پنهان سازی تدریجی یا Fading
تابع  fadeIn()
نحوه ی نگارش
تابع fadeOut()
دستور نگارش
تابع fadeToggle()
دستور نگارش
متد fadeTo()
ساختار نگارش
جلوه های بصری jQuery – ایفکت Slide
توابع مربوط به Slide
تابع slideDown()
متد slideUp()
متد slideToggle()
متحرک سازی (animation) در jQuery
ساختار نگارش
متد animate() جی کوئری – دستکاری چندین خاصیت
متحرک سازی در jQuery-استفاده از مقادیر نسبی
متوقف سازی جلوه های بصری و انیمیشن ها در jQuery
نحوه ی نگارش
توابع callback جی کوئری
توابع callback جی کوئری
نحوه ی نگارش
نمونه های استفاده از توابع callback
زنجیره سازی جلوه های بصری (تنظیم چندیدن ایفکت)
توجه
نکته
jQuery – بازگردانی محتوا و خصیصه ها
دستکاری المان های HTML بر مبنای مدل شی گرای سند (DOM)
مدل شی گرای سند (Document Object Model)
بازگردانی محتوا – text()، html() و val()
بازیابی مقدار یک خاصیت
jQuery – تنظیم و مقداردهی محتوا و خصیصه ها
توابع text()،html() و val()
استفاده از ()text و ()html و ()val به همراه تابع callback
تنظیم مقدار خصیصه ها - attr()
استفاده از ()attr به همراه تابع callback
jQuery – افزودن المان ها
افزودن محتوای جدید HTML
متد ()append
متد prepend()
افزودن چندین المان جدید با استفاده از متدهای append() و prepend()
متدهای after() و before()
اضافه کردن چند عنصر جدید با متدهای ()after و ()before
jQuery – حذف المان های موجود
حذف محتوا/المان
متد remove()
متد empty()
فیلتر کردن المان های انتخاب شده برای حذف
jQuery – بازیابی و تنظیم کلاس های CSS (مدیریت ظاهر عناصر)
دستکاری CSS
متد addClass()
متد removeClass()
متد toggleClass()
متد css()
بازگردانی مقدار خاصیت css
تنظیم یک خصوصیت CSS
تنظیم چندین خاصیت CSS
jQuery – کار با ابعاد
توابع کار با ابعاد jQuery
ابعاد در جی کوئری
متدهای width() و height() جی کوئری
توابع innerWidth() و innerHeight() جی کوئری
متدهای ()outerWidth و ()outerHeight جی کوئری
نمونه های بیشتر از دو متد ()width و ()height
jQuery – پیمایش (travesring)
پیمایش (Traversing) DOM مدل شی گرای سند
پیمایش در jQuery – پیدا کردن عنصر جد (Ancestor)
پیمایش درخت DOM به سمت بالا
متد parent()
متد parents()
متد parentsUntil()
پیمایش در jQuery – پیدا کردن نوه های یک المان
پیمایش درخت DOM به سمت پایین
متد ()children
متد ()find
jQuery – یافتن عناصر خواهر و برادر
پیمایش ردیفی درخت DOM
متد siblings()
متد next()
متد nextAll()
متد nextUntil()
متد های ()prev() prevUntill() prevAll در jQuery
پیمایش در jQuery – فیلترینگ و محدود کردن جستجو
متد first()
متد last()
متد eq()
متد ()filter
متد ()not
تکنولوژی ajax و کاربرد آن در jQuery
مثالی از jQuery و AJAX
AJAX چیست ؟
چرا توصیه می شود jQuery و AJAX را با هم بکار ببریم؟
متد  load()در Ajax و کاربرد آن در jQuery
ساختار نگارش
توابع get() و post()
متد $.get()
ساختار نگارش
متد $.post()
ساختار نگارش
متد noConflict()
 

 2021-07-31 12:28:02 |  209 | Naser

افشین رفوآ photo

دانلود کتاب آموزش Microsoft WCF
نویسنده: افشین رفوآ
صفحات: 119
دوره های پیشنهادی

 2021-07-31 12:27:40 |  205 | Naser

افشین رفوآ photo

کتاب آموزش گام به گام CSS به زبان فارسی
نویسنده: افشین رفوآ
صفحات: 98

فهرست
مقدمه
توجه
چگونگی استفاده از CSS
CSS چیست؟
نمایش CSS
دستور نحوی CSS
توضیحات یا comment ها در CSS
انتخاب گرهای CSS
انتخاب گر شناسه (id selector)
انتخاب گر کلاس (class selector)
ادغام گروه ها / گروه بندی انتخاب گرها (grouping selectors)
Style Sheet ها
Style Sheet خارجی (external)
Style Sheet داخلی (internal)
Style های Inline
Style Sheetهای چندگانه
پس زمینه
رنگ پس زمینه
تصویر پس زمینه
تصویر پس زمینه – تکرار تصویر پس زمینه با نمای افقی و عمودی
آموزش خاصیت های Image - Set position و no-repeat
آموزش خاصیت Background - Shorthand
متن در CSS
رنگ متن
تراز بندی متن (text alignment)
اعمال جلوه های بصری به متن ( (Text Decoration
تنظیم تو رفتگی متن (TEXT INDENTATION)
فونت در CSS
خواص فونت در CSS
خانوادهای فونت (font family) در CSS
خانواده ی فونت (font family)
سبک فونت ها (Font style)
خصوصیت نام برده سه مقدار متفاوت دارد
اندازه ی فونت (Font Size)
اندازه ی مطلق
تنظیم و انتخاب اندازه بر حسب پیکسل (با پیکسل)
تنظیم اندازه ی فونت با Em
بکاربردن ترکیبی از Percent و Em
All CSS Font Properties
آموزش Link
چهار حالت مختلف برای لینک در زیر فهرست شده
سبک های معمول لینک
رنگ پس زمینه (background color)
لیست در CSS
انواع لیست ها
نشانگرهای مختلف آیتم های لیست (list item marker)
انتخاب یک تصویر به عنوان نشانگر آیتم مورد نظر در لیست
آموزش خاصیت List - Shorthand
جدول در CSS
خاصیت border-collapse
طول و عرض  جدول
تراز بندی متن به صورت افقی (Horizontal text alignment)
ترازبندی عمودی متن (vertical text alignment)
استفاده از خاصیت padding در جدول
تنظیم رنگ جدول
آموزش Box در Css
پهنا و ارتفاع عنصر
مبحث سازگاری مرورگرها
خاصیت Border در CSS
مقادیر Border-style
ضخامت حاشیه( (Border width
رنگ خط حاشیه ( (Border color
تعریف حاشیه به صورت مجزا برای هر طرف در CSS
خاصیت Border-Shorthand
آموزش Outline
Outline / خط پیرامون در CSS
آموزش Margin
مقادیر ممکن ( (Possible Values
مقدار دهی margin هر چهار جهت در یک تعریف
آموزش Padding
Padding (فاصله / حاشیه ی درونی عناصر)
مقادیر ممکن
تنظیم فاصله ی درونی عنصر به صورت تکی برای هر جهت
تعيين با استفاده از خاصيت چند مقداری padding
خاصیت padding می تواند از یک تا چهار مقدار داشته باشد
آموزش خاصیت display
خاصیت Display در CSS – عناصر Block و Inline
اصلاح نحوه ی نمایش یک عنصر
تعیین مختصات و محل قرار گیری عناصر در صفحه
تعیین موقعیت / موقعیت دهی به صورت ایستا (static positioning)
تعیین موقعیت قرار گیری عنصر به صورت دقیق و ثابت (Fixed positioning)
تعیین موقعیت یا موقعیت دهی به صورت نسبی (relative positioning)
موقعیت دهی به صورت مطلق (absolute positioning)
تمامی خاصیت های موقعیت دهی در CSS
آموزش Float
عناصر چگونه شناور می شوند ؟
لغو حالت شناور عناصر (خاصیت float) با استفاده از خاصیت Clear
تمامی خصوصیت های مربوط به float یا شناور سازی در CSS
شبه عناصر در CSS
شبه عناصر در CSS چه کاربردی دارند
ترکیب نحوی (syntax)
شبه المان first-line
شبه المان first-letter
شبه کلاس ها و کلاس های CSS
ترکیب چندین شبه عنصر (Multiple pseudo-element)
CSS – شبه المان before
CSS – شبه عنصر after
شبه عنصر selection و کاربرد آن در CSS
سیتنکس pseudo-elements
first-line Pseudo-element
first-letter Pseudo-element
Pseudo-elements و کلاس های CSS
Pseudo-elements چندگانه
before Pseudo-element
Pseudo-elements
آموزش Navigatuion
نوار پیمایش – لیست لینک ها
نوار پیمایش عمودی
نوار پیمایش افقی
List Itemهای Inline
list itemهای Floating
آموزش گالری عکس
البوم تصویر
ایجاد تصاویر شفاف در CSS
– شفافیت تصویر - Hover Effect
Image Sprite چیست؟
Image Sprites – مثالی ساده
Image Sprites – ایجاد لیست پیمایشی (navigation list)
انواع رسانه ها در CSS
دستور @media
گزینشگر های صفت
گزینشگر ] صفت[ CSS
گزینشگر ]صفت = مقدار[ CSS
گزینشگر ] مقدار ~=خصیصه[  CSS
گزینشگر] خصیصه|=مقدار[ در CSS
گزینشگر] خصیصه^=مقدار [در CSS
گزینشگر [attribute$=value] در CSS
گزینشگر [attribute*=value] و کاربرد آن در CSS
سبک دهی به فرم
سلکتورهای Grouping
تراز کردن عنصرهای block
نمونه هایی از عنصر block
تراز کردن در مرکز با استفاده از پراپرتی margin
تراز چپ و راست با استفاده از پراپرتی Position
مسئله سازگاری Crossbrowser
تراز چپ و راست با استفاده از پراپرتی float
مسئله سازگاری Crossbrowser
 

 2021-07-31 12:27:37 |  247 | Naser

افشین رفوآ photo

دانلود کتاب مقدمات اندروید
نویسنده: افشین رفوآ
صفحات: 90

آموزش برنامه نویسی Android

 2021-08-05 11:27:28 |  216 | Naser

افشین رفوآ photo

کتاب فارسی آموزش Hibernate
نویسنده: افشین رفوآ
صفحات: 160
کتاب فارسی آموزش Hibernate ، نحوه استفاده و بکارگیری فریم ورک محبوب و رایج Hibernate را به صورت گام به گام به همراه مثال های کاربردی آموزش میدهد .
کتاب آموزش Hibernate ابتدا به سوالات اصلی خواننده ، مزایای استفاده ازفریم ورک Hibernate چیست و چه کاربردی دارد ؟ پاسخ می دهد . سپس مباحث مفصلی از Hibernate را مطرح و کارکردها، چالشها و نکات و ریزه کاریهای استفاده از Hibernate را تشریح می کند وقتی خواننده کاملا با Hibernate آشنا شد وارد مباحث عملی آموزش هایبرنیت میشود
هایبرنیت یک فریم‌ورک (ORM Object Relational Mapping) است. این فریم‌ورک، دسترسی به پایگاه داده برنامه‌های جاوا را تسهیل می‌نماید. پس از مطالعه این کتاب آموزش Hibernate، با استفاده از این فریم‌ورک و با راه اندازی برخی تنظیمات ساختاری ساده، به راحتی می‌توانید آبجکت‌های java را ذخیره سازی و بازیابی نمایید. این کتاب آموزش هایبرنیت که به زبان فارسی است می تواند انتخاب مناسبتری در ببین آموزش Hibernate های دیگر باشد . آشنایی با فریم‌ورک‌های اسپرینگ و هایبرنیت در یافتن شغل مناسب و ارتقای رتبه در شغل فعلی به شما کمک می‌کند. این مهارت، میزان کارایی شما را در زمینه جاوا افزایش می‌دهد. پس این کتاب آموزش Hibernate را از دست ندهید .
 
-

 2021-08-02 21:03:47 |  319 | Naser

افشین رفوآ photo

دانلود کتاب فارسی آموزش اندروید
نویسنده: افشین رفوآ
صفحات: 970

دوره های مرتبط با این کتاب

 2021-07-31 12:27:00 |  208 | Naser

افشین رفوآ photo

دانلود کتاب فارسی آموزش php
نویسنده: افشین رفوآ
صفحات: 177

دوره های مرتبط با این کتاب

 2021-08-05 15:31:29 |  241 | Naser

افشین رفوآ photo

دانلود کتاب آموزش گام به گام برنامه نویسی با c#
نویسنده: افشین رفوآ
صفحات: 148
کتاب آموزش گام به گام برنامه نویسی با c# جزو آن دسته از کتابهای آموزش سی شارپ است که بدون اینکه کاربر را درگیر پیچیدگی های زبان c# بکند با توضیح های ساده و مختصر و مثال های کاربردی در محیط ویژوال ، یادگیری زبان برنامه نویسی C#را برای کاربران تسهیل و آنها را در زبان سی شارپ مسلط می کند .
همزمان با معرفی چهارچوب کاری .NET ، مایکروسافت یک زبان برنامه نویسی جدید به نام C# که د ر اصطلاح سی شارپ خوانده می شود را به آن اضافه کرد. C# طراحی شد تا نقش یک زبان برنامه نویسی ساده، مدرن، چند منظوره و شی گرا را برای چهارچوب کاری .NET ایفا کند. از طرف دیگر، C# مفهوم های کلیدی و قابلیت های خوب سایر زبان های برنامه نویسی به ویژه جاوا را قرض کرده و درون خود دارد.در کتاب آموزش C# معرفی شده به مهم ترین موضوعات و کاربردهای C# مسلط خواهید شد.از لحاظ نظری، C# می تواند تا سطح کد ماشین یا اسمبلی کامپایل شود، اما در کارکرد واقعی، همیشه به همراه چهارچوب کاری .NET استفاده می شود. بنابراین در برنامه ای که با زبان C# نوشته شده باشد، برای اجرا بر روی کامپیوتر، نیازمند نصب چهارچوب کاری .NET می باشد. با وجود این که چهارچوب کاری .NET امکان استفاده از طیف وسیعی از زبان های برنامه نویسی را بر روی ویندوز به ما می دهد، اما گاهی اوقات C# به عنوان زبان اصلی .NET معرفی شده است. البته شاید این به دلیل طراحی همزمان با چهارچوب کاری .NET باشد.یکی از مهمترین ویژگی هایی که در آموزش c# پیشرو یاد میگیرید شی گرا یا Oriented بوده و در آن امکان استفاده از متغیرها یا تابع سراسری یا Globol وجود ندارد. در C#، همه چیز در کلاس ها classes قرار می گیرند، حتی ساده ترین انواع داده ای مثل int یا String که از کلاس System.object مشتق شده اند.
 
-

 2021-07-29 06:18:13 |  273 | Naser

افشین رفوآ photo

کتاب فارسی آموزش جاوا
نویسنده: افشین رفوآ
صفحات: 371
کتاب فارسی آموزش جاوا با زبانی ساده و مثال های کاربردی و متعدد به آموزش زبان برنامه نویسی جاوا می پردازد .
جاوا java شبیه به c++ است اما مدل شی گرایی آسان تری دارد . کتاب آموزش جاوا حاضر که به زبان فارسی میباشد ، کلیه مفاهیم اولیه زبان جاوا را به صورت گام به گام به شما می آموزد.
در این کتاب آموزش جاوا خواهید دانست چگونه برنامه ها در دنیای java کار می کنند . در ادامه شما قادر خواهید بود تمرین های متعددی را در جهت یادگیری عملی و درک عمیق این زبان انجام دهید . یکی از مشکلات در شروع کار آموزش زبان جاوا ، نصب برنامه های مورد نیاز شماست که این کتاب آموزش جاوا شما را راهنمایی کرده و همچنین نرم افزار NetBeans را به شما آموزش می دهد .
 
-

 2021-07-29 06:18:29 |  309 | Naser

افشین رفوآ photo

دانلود کتاب فارسی آموزش Python
نویسنده: افشین رفوآ
صفحات: 254

دوره های مرتبط با این کتاب

 2021-08-05 15:13:20 |  227 | Naser

افشین رفوآ photo

کتاب فارسی آموزش spring
نویسنده: افشین رفوآ
صفحات: 116
کتاب فارسی آموزش spring نحوه استفاده و بکارگیری فریم ورک محبوب جاوا spring را شرح می دهد . کتاب آموزش spring ابتدا به معرفی این فریم ورک java پرداخته و چهارچوب کاری اسپرینگ را مشخص می کند و خصوصیات اصلی Spring یعنی تزریق وابستگی (Dependency Injection) یا همان IoC را توضیح می دهد.
در ادامه آموزش spring ، مهمترین مبحث کتاب آموزش spring یعنی مدیریت تراکنش، برنامه نویسی AOP یا Aspect Oriented Programming تشریح می شود . کتاب آموزش اسپرینگ به شما کمک می‌کند تا در کوتاه ترین زمان ممکن به فریم ‌ورک‌ اسپرینگ تسلط یابید مفاهیم ضروری آن را بهتر درک کنید و بدین ترتیب بتوانید نرم‌افزارهایی کاربردی را تحت فریم‌ورک اسپرینگ طراحی نمایید. یکی از دغدغه های کارربران کسب اطلاع از تمام برنامه های مورد نیاز این فریم ورک است که در آموزش اسپرینگ پیش روی شما در همان صفحات اولیه کتاب ، اطلاعات لازم را در این باره کسب خواهید کرد . آشنایی با فریم‌ورک‌های اسپرینگ و هایبرنیت در یافتن شغل مناسب و ارتقای رتبه در شغل فعلی به شما کمک می‌کند. این مهارت، میزان کارایی شما را در زمینه جاوا افزایش می‌دهد. پس این کتاب آموزش spring را از دست ندهید .
 
-

 2021-08-05 12:54:35 |  532 | Naser

افشین رفوآ photo

کتاب آموزش جامع C#
نویسنده: افشین رفوآ
صفحات: 519
کتاب آموزش جامع C#، نوشته آقای رفوآ یکی از محبوب ترین منابع آموزش c# در میان علاقه مندان به زبان برنامه نویسی سی شارپ می باشد . این کتاب 520 صفحه ای که به صورت رایگان در اختیار شما کاربران عزیز قرار گرفته به دلیل زبان بسیار ساده و داشتن عکس های مناسب از هر مرحله ای که ممکن است برای کاربر گنگ به نظر برسد و داشتن سورس کدهای مناسب ، در میان سایر کتاب های فارسی زبان محبوب تر است .
کتاب آموزش c# معرفی شده بیشتر تاکید بر یادگیری عملی و توانایی کاربر در ساخت برنامه های متنوع دارد ، به همین دلیل شما پس از مطالعه این کتاب آموزش سی شارپ به این زبان مسلط خواهید شد . زبان c# یک زبان برنامه نویسی برای دستور دادن به کامپیوتر می باشد. این دستورات را می توان از طریق برنامه ی ساده ای مثل NotePad هم نوشت. شیوه ی دیگر برای نوشتن دستور، استفاده از محیط برنامه نویسی می باشد که با مجهز بودن به ابزار گوناگون عملیات گوناگونی همچون کار با پروژه ها، ایجاد فایل های ضروری و توزیع برنامه ی کاربردی تکمیل شده را بسیار سهل و آسان می کند.
 
-

 2021-08-05 13:10:54 |  244 | Naser