محسن آذرنژاد photo

کتابهای: محسن آذرنژاد

تعداد نتیجه: - 1


محسن آذرنژاد photo

هکر قانونمند
نویسنده: محسن آذرنژاد
صفحات: 238
فهرست :
مقدمه ای بر هک قانونمند
جمع آوری اطلاعات و مهندسی اجتماعی
اسکن و enumeration
هک سیستم
Worm Virus Backdoor Trojan
Sniffer
Denial of ServiceوSession hijacking
هک وب سرورها، آسیب پذیری برنامه های تحت وب و تکنیک های شکستن پسوردهای مبتنی بر وب
SQL Injection وBuffer Overflow
هک شبکه های وایرلس
امنیت فیزیکی
هک لینوکس
گریز از IDS و Honypot و فایروال و
رمزنگاری
روش های تست نفوذ

 2021-04-23 18:03:31 |  330 | Naser