آرش واشقانی photo

کتابهای: آرش واشقانی

تعداد نتیجه: - 1


آرش واشقانی photo

آموزش Excel 2010
نویسنده: آرش واشقانی
صفحات: 335
نرم افزار اکسل يك نرم افزار جامع براي كار با صفحات گسترده (SPREAD SHEET) در بسته OFFICE است. با استفاده از نرم افزار اکسل مي توانيد انواع جداول حاوي متون و اعداد را ايجاد كرده و از فرمولها و توابع رياضي، آماري و منطقي جهت محاسبات مربوط به آنها استفاده كنيد. همچنين، امكان ايجاد نمودارهاي متنوع از مقادير موجود در جداول نيز امكانپذير است. در صورت استفاده از قابليت هاي حرفه اي مانند ماكروها و زبان VBA ميتوان گفت كه EXCEL تقريباً براي ايجاد تمام كاربرگها و نرم افزارهاي مالي و آماري راه حل مناسبي به شمار مي آيد.

با استفاده از آموزش گام به گام و مصور اين کتاب مفاهيم و روش هاي کار با اکسل 2007 را به راحتي درک خواهيد کرد. در اين کتاب علاوه بر يادگيري ترفندها و راهنمايي هاي عملي، مواردي از ايجاد جدول، فرمول نويسي، وارد کردن ديتابيس به صفحات اکسل، انجام تنظيمات و غيره را ياد بگيريد. 

 2021-04-23 18:59:22 |  296 | Naser