آشنایی با مفهوم UML

دانلود کتاب آشنایی با مفهوم UML
نویسنده: انتشارات لیمویی
صفحات: 20
دسته بندی: کامپیوتر و اینترنت, Programming, Databases,

زبان مدل های متحد زبانی برای معین کردن، به تصویر کشیدن، ساختن و مستند کردن سیستم های نرم افزاری ،سیستم های تجاری و سایر سیستم های غیر نرم افزاری است. UML برای نشان دادن یک همکاری عالی مهندسی علمی که موفقیت آنها در مدل های سیستم های بزرگ و کامل ثابت شده است می باشد.
آموزش UML

دانلودdownload
Size :0.00P