آموزش راه اندازی شبکه محلی

دانلود کتاب آموزش راه اندازی شبکه محلی
نویسنده: احمد خلیلی
صفحات: 19
دسته بندی: کامپیوتر و اینترنت, Programming, Databases, کسب و کار و امور مالی, Political,

برخی عناوین کتاب:
انواع شبکه
تجهیزات مورد استفاده در شبکه
آماده کردن کابل برای اتصال
رنگ بندی کابل شبکه
پیکربندی تجهیزات
تنظیمات پروتکل TCP/IP
تنظیمات نام کامپیوتر و گروه کاری
به اشتراک گذاری منابع
اشتراک گذاری چاپگر و اینترنت
دانلودdownload
Size :728.33K