صفحه 5

تعداد نتیجه: - 9704


میثم پاپی مطلق photo

آموزش UML
نویسنده: میثم پاپی مطلق
صفحات: 155
فهرست مطالب
 
مقدمه اي بر متد Obiect-Oriented (شی گرایی) 
نهان سازی
Inheritance(وراثت)
Polymorphism(چند ریختی)
مدلسازی بصری (Visual Modeling) چيست؟
Booch OMT and UML 
نمودارهای UML 
نمودارهای Use Case 
نمودارهای CLASS
...
دوره های UML

 2021-04-23 00:40:57 |  106 | Naser

صادق خیراللهی photo

آشنایی با مفاهیم شی گرایی
نویسنده: صادق خیراللهی
صفحات: 22
دوره آموزش شی گرایی

 2021-04-23 00:41:00 |  111 | Naser

بابک قابل رحمت photo
 2021-04-23 00:41:02 |  126 | Naser


پیروز جنابی photo

آموزش mvc در php به زبان فارسی
نویسنده: پیروز جنابی
صفحات: 28
Model View Contoroler
قوانین MVC
httaccess
برنامه نویسی اصلی
یک مثال کاربردی
دوره مقدماتی MVC
دوره پیشرفته MVC

 2021-04-23 00:41:09 |  176 | Naser

بیتا ضرابیان photo

آموزش برنامه نویسی جاوا اسکریپت به زبان فارسی
نویسنده: بیتا ضرابیان
صفحات: 57
دوره مقدماتی جاوا
دوره پیشرفته جاوا

 2021-04-23 00:41:12 |  148 | Naser

افشین رفوآ photo

کتاب آموزش گام به گام Html به زبان فارسی
نویسنده: افشین رفوآ
صفحات: 124

فهرست
آموزش مقدمات HTML
پیش نیازها
مروری بر HTML
Html چیست؟
داکیومنت پایه ی HTML
برچسب های HTML
ساختار داکیومنت HTML
برچسب <!DOCTYPE>
برچسب های پایه ای در HTML
برچسب های تیتر
برچسب پاراگراف
برچسب شکست لینک
مرکزگذاری متن
خطوط افقی
حفظ طراحی
فضاهای غیرشکست
آموزش عناصر در HTML
برچسب HTML در مقابل عنصر
عناصر تو در توی HTML
ویژگی های زبان HTML
ویژگی های اصلی
ویژگی title
ویژگی class
ویژگی style
درونی کردن ویژگی ها
ویژگی dir
ویژگی xmllang
ویژگی های عمومی
قالب بندی صفحات HTML
بولد کردن متن
ایتالیک کردن متن
آندرلاین کردن متن
خط کشیدن روی متن
فونت monospaced
متن superscript ( چاپ شده در بالا)
متن subscript (چاپ شده در زیر)
متن مندرج
متن حذف شده
متن بزرگتر
متن کوچکتر
گروه بندی محتوا
آموزش Meta Tag در HTML
افزودن برچسب های متا به داکیومنت ها
مشخص کردن کلمات کلیدی
توصیف داکیومنت
بازبینی تاریخ داکیومنت
تازه سازی داکیومنت
Redirect کردن صفحه
تنظیم cookies
تنظیم نام نگارنده
تعیین تنظیم کاراکتر
آموزش استفاده از comment در html
کامنت های معتبردر مقابل کامنت های نامعتبر
کامنت های چندخطی
کامنت های شرطی
استفاده از برچسب کامنت
کد اسکریپت کامنت
کامنت صفحات طراحی
وارد کردن تصاویر در صفحات HTML
تنظیم موقعیت تصویر
تنظیم طول و عرض تصویر
تنظیم حاشیه ی تصویر
تنظیم همترازی تصویر
آموزش Table در HTML
تیتر جدول
ویژگی های cellpadding و cellspacing
ویژگی های colspan و rowspan
پس زمینه ی جدول
طول و عرض جدول
تیتر، بدنه و پاورقی جدول
جدول های تودرتو
آموزش List
لیست های بدون ترتیب HTML
ویژگی type
لیست های منظم HTML
ویژگی start
لیست های تعریف HTML
لینک های متن HTML
لینک کردن داکیومنت ها
ویژگی target
استفاده از مسیر پایه
لینک شدن به بخشی از صفحه
تنظیم رنگ های لینک
HTML tahlildadeh
دانلود کردن لینک ها66
Download PDF File
آموزش Image Link
تصاویر حساس به ماوس
سیستم مختصات
لینک ایمیل HTML
برچسب HTML Email
تنظیمات پیش فرض
آموزش HTML Layout ‏ ‏
Layout HTML – استفاده از جدول ها
Layout چند ستونی – استفاده از جدول ها
Layout های HTML – استفاده از DIV و Span
آموزش Iframes
ویژگی های برچسب <iframe>
background در html
زمینه ی HTML با رنگها
زمینه ی HTML با تصاویر
زمینه های طرح دار و شفاف
رنگهای HTML
روش های کدگذاری رنگ HTML
رنگ های HTML – نام رنگ
16 رنگ استاندارد W3C
رنگ های HTML – کدهای Hex
رنگ های HTML – مقادیر RGB
فونت ها
تنظیم اندازه ی فونت
تنظیم ظاهر فونت
تعیین ظاهر فونت جایگزین
تنظیم رنگ فونت
عنصر <basefont>
فرم های html
ویژگی های فرم
کنترل های فرم HTML
کنترل های ورودی متن
کنترل های ورودی تک خطی
کنترل های پسورد ورودی
کنترل های متن ورودی چند خطی
کنترل چک باکس
کنترل دکمه ی رادیو
کنترل Select Box
فایل آپلود باکس
کنترل های دکمه
کنترل های مخفی شده ی فرم
آموزش چند رسانه ای در HTML‏ ‏
ویژگی های برچسب <embed>
انواع ویدیوهای پشتیبانی شده
صدای زمینه
آموزش HTML Marquee
سربرگ HTML
برچسب <title> در HTML
برچسب <meta> در HTML
برچسب <base> در HTML
برچسب <link> در HTML
برچسب <style>  در HTML
برچسب <script>  در HTML
آموزش Cascading style sheet ‏ ‏
Style sheet خارجی
Style sheet داخلی
Inline Style Sheet
آموزش javascript  ‏ ‏
جاوااسکریپت خارجی
جاوا اسکریپت درونی
گردانندگان رویدادها(EventHandler())
مخفی کردن اسکریپت ها از مرورگرهای قدیمی
عنصر <noscript>
 

 2021-04-23 00:35:59 |  215 | Naser

افشین رفوآ photo

کتاب آموزش گام به گام Jquery UI به زبان فارسی
نویسنده: افشین رفوآ
صفحات: 253

دوره آموزش jquery
فهرست
مقدمه
توجه
بررسی اجمالی JqueryUI
ویژگی ها
مزایای JqueryUI
آموزش JqueryUI
بینندگان
پیش نیازها
JqueryUI - Environment Setup
دانلود خاص با Download Builder
دانلود پایدار
دانلود legacy
دانلود UILibrary از CDNs
قابل جابجایی
متد draggable()  به دو فرم زیر مورد استفاده قرار می گیرد
متد $(selector context).draggable (options)
متد $(selector context).draggable (´action´ [params])
JqueryUI - Droppable
متد droppable()  به دو روش مورد استفاده قرار می گیرد
متد $(selector context).droppable (options)
متد $(selector context).droppable (´action´ params)
JqueryUI - Resizable
متد resizable()  به دو شکل مورد استفاده قرار می گیرد
متد $(selector context).resizable (options)
متد $(selector context).resizable (´action´ params)
متد selectable در  Jquery UI
متد  selectable() به دو شکل مورد استفاده قرار می گیرد
متد $(selector context).selectable (options)
متد $(selector context).selectable (´action´ params)
JqueryUI - Sortable
متد به دو فرم مورد استفاده قرار می گیرد
متد $(selector context).sortable (options)
متد $(selector context).sortable (´action´ [params])
Accordion Widget
متد accordion()  به دو فرم استفاده می شود
متد $(selector context).accordion (options
متد $(selector context).accordion (´action´ params)
JqueryUI - Autocomplete
متد autocomplete() به دو فرم زیر استفاده می شود
متد $(selector context).autocomplete (options)
متد $(selector context).autocomplete (´action´ params)
JqueryUI - Button
متد button()  می تواند به دو شکل زیر استفاده می شود
متد $(selector context).button (options)
متد $(selector context).button (´action´ params)
JqueryUI - Datepicker
متد datepicker()  به دو شکل زیر مورد استفاده قرار می گیرد
متد $(selector context).datepicker (options)
متد $(selector context).datepicker (´action´ [params])
JqueryUI - Dialog
متد dialog() به دو فرم زیر استفاده می شود
متد $(selector context).dialog (options)
متد $(selector context).dialog (´action´ [params])
JqueryUI – Menu
متد menu() به دو شکل مورد استفاده قرار می گیرد
متد $(selector context).menu (options)
متد $(selector context).menu (´action´ params)
JqueryUI - Progressbar
متد progressbar()  به دو روش زیر انجام می شود
متد $(selector context).progressbar (options)
متد $(selector context).progressbar (´action´ params)
JqueryUI - Slider
متد slider ()  به دو فرم قابل استفاده می باشد
متد $(selector context).slider (options)
متد $(selector context).slider (´action´ params)
JqueryUI - Spinner
متد  spinner() به دو فرم زیر قابل استفاده می باشد
متد $(selector context).spinner (options)
متد $(selector context).spinner (´action´ params)
Extension Points
JqueryUI - Tooltip
متد به دو فرم زیر قابل استفاده می باشد
متد $(selector context).tooltip (options)
متد $(selector context).tooltip (´action´ [params])
JqueryUI - Position
JqueryUI - Widget Factory
ترکیب
Base Widget
گزینه ها
متدها
Events
افزودن گزینه ها به custom widget
افزودن متدها به custom widget
افزودن رویدادها به Custom Widget
JqueryUI - Add Class
متد  addClass() به شکل زیر می باشد
JqueryUI - Color Animation
ترکیب
JqueryUI - Effect
متد effect() دارای ترکیب زیر می باشد
افکت های jQueryUI
افکت – حرکت
افکت – انفجار
JqueryUI – Hide
متد hide() دارای ترکیب زیر است
افکت های jQueryUI
افکت – Blind
افکت – shake
JqueryUI - Remove Class
متد removeClass()  با ترکیب اصلی خود به شکل زیر می باشد
مثال
Passing single class
JqueryUI - Show
متود show()  دارای ترکیب زیر است
افکت های jQueryUI
مثال
نمایش با افکت Blind
JqueryUI - Switch Class
متد switchClass()  دارای ترکیب اصلی زیر می باشد
JqueryUI- toggle
متد toggle() دارای ترکیب زیر می باشد
افکت های jQueryUI
مثال
JqueryUI - Toggle Class
متد toggleClass()  دارای ترکیب پایه ی خود به شکل زیر می باشد
مثال
 

 2021-04-23 00:36:01 |  184 | Naser

افشین رفوآ photo

کتاب آموزش گام به گام Jquery به زبان فارسی
نویسنده: افشین رفوآ
صفحات: 103

آموزش JQuery
فهرست
مقدمه
توجه  
معرفی  jQuery
نمونه
پیش نیازهای یادگیری jQUERY
jQuery چیست
در آموزش jQuery به شرح موارد زیر خواهیم پرداخت
آیا jQuery در تمام مرورگرها قابل پیاده سازی می باشد؟
افزودن jQuery به صفحات وب خود
روش اول (دانلود jQuery)
روش جایگزین (استفاده از یک CDN )
Google CDN
Microsoft CDN
ساختار نگارش (syntax) jQuery
ساختار پایه ای jQuery
علامت دلار $
()action
رخداد ready
jQuery Selector
انتخاب گرهای (jQuery Selectors) jQuery
انتخاب گر نام المان (Element selector)
انتخاب گر#id
انتخاب گر اسم کلاس (.class Selector)
نمونه های بیشتر از انتخاب گر های jQuery
قرار دادن متدهای پرکاربرد داخل یک فایل جدا
Event ها-رخدادها در jQuery
چگونگی استفاده از رخدادها در  jQuery
توابع رخداد رایج در jQuery
تابع$(document).ready()
click()
dblclick()
mouseenter()
mouseleave()
mousedown()
mouseup()
hover()
focus()
blur()
on()
جلوه های بصری (effects) jQuery – پنهان/نمایان کردن
توابع hide() و show()
تابع toggle() جی کوئری
نحوه ی نگارش متد toggle()
جلوه های بصری jQuery – پنهان سازی تدریجی یا Fading
تابع  fadeIn()
نحوه ی نگارش
تابع fadeOut()
دستور نگارش
تابع fadeToggle()
دستور نگارش
متد fadeTo()
ساختار نگارش
جلوه های بصری jQuery – ایفکت Slide
توابع مربوط به Slide
تابع slideDown()
متد slideUp()
متد slideToggle()
متحرک سازی (animation) در jQuery
ساختار نگارش
متد animate() جی کوئری – دستکاری چندین خاصیت
متحرک سازی در jQuery-استفاده از مقادیر نسبی
متوقف سازی جلوه های بصری و انیمیشن ها در jQuery
نحوه ی نگارش
توابع callback جی کوئری
توابع callback جی کوئری
نحوه ی نگارش
نمونه های استفاده از توابع callback
زنجیره سازی جلوه های بصری (تنظیم چندیدن ایفکت)
توجه
نکته
jQuery – بازگردانی محتوا و خصیصه ها
دستکاری المان های HTML بر مبنای مدل شی گرای سند (DOM)
مدل شی گرای سند (Document Object Model)
بازگردانی محتوا – text()، html() و val()
بازیابی مقدار یک خاصیت
jQuery – تنظیم و مقداردهی محتوا و خصیصه ها
توابع text()،html() و val()
استفاده از ()text و ()html و ()val به همراه تابع callback
تنظیم مقدار خصیصه ها - attr()
استفاده از ()attr به همراه تابع callback
jQuery – افزودن المان ها
افزودن محتوای جدید HTML
متد ()append
متد prepend()
افزودن چندین المان جدید با استفاده از متدهای append() و prepend()
متدهای after() و before()
اضافه کردن چند عنصر جدید با متدهای ()after و ()before
jQuery – حذف المان های موجود
حذف محتوا/المان
متد remove()
متد empty()
فیلتر کردن المان های انتخاب شده برای حذف
jQuery – بازیابی و تنظیم کلاس های CSS (مدیریت ظاهر عناصر)
دستکاری CSS
متد addClass()
متد removeClass()
متد toggleClass()
متد css()
بازگردانی مقدار خاصیت css
تنظیم یک خصوصیت CSS
تنظیم چندین خاصیت CSS
jQuery – کار با ابعاد
توابع کار با ابعاد jQuery
ابعاد در جی کوئری
متدهای width() و height() جی کوئری
توابع innerWidth() و innerHeight() جی کوئری
متدهای ()outerWidth و ()outerHeight جی کوئری
نمونه های بیشتر از دو متد ()width و ()height
jQuery – پیمایش (travesring)
پیمایش (Traversing) DOM مدل شی گرای سند
پیمایش در jQuery – پیدا کردن عنصر جد (Ancestor)
پیمایش درخت DOM به سمت بالا
متد parent()
متد parents()
متد parentsUntil()
پیمایش در jQuery – پیدا کردن نوه های یک المان
پیمایش درخت DOM به سمت پایین
متد ()children
متد ()find
jQuery – یافتن عناصر خواهر و برادر
پیمایش ردیفی درخت DOM
متد siblings()
متد next()
متد nextAll()
متد nextUntil()
متد های ()prev() prevUntill() prevAll در jQuery
پیمایش در jQuery – فیلترینگ و محدود کردن جستجو
متد first()
متد last()
متد eq()
متد ()filter
متد ()not
تکنولوژی ajax و کاربرد آن در jQuery
مثالی از jQuery و AJAX
AJAX چیست ؟
چرا توصیه می شود jQuery و AJAX را با هم بکار ببریم؟
متد  load()در Ajax و کاربرد آن در jQuery
ساختار نگارش
توابع get() و post()
متد $.get()
ساختار نگارش
متد $.post()
ساختار نگارش
متد noConflict()
 

 2021-04-23 00:36:04 |  171 | Naser

حامد تکمیل-علی حاجی محمدی photo
 2021-04-23 06:58:11 |  134 | Naser

مسعود حاجی اسماعیلیان photo

آموزش UML-Rational Rose
نویسنده: مسعود حاجی اسماعیلیان
صفحات: 76
فهرست
 
مقدمه ای بر UML
گردشی در برنامه Rational Rose
Use Caseها و Actorها
محاورات آبجکتی
کلاس ها و بسته ها
Attributes & Operations

دوره های UML

 2021-04-23 00:41:17 |  132 | Naser

افشین رفوآ photo

دانلود کتاب آموزش Microsoft WCF
نویسنده: افشین رفوآ
صفحات: 119
دوره های پیشنهادی

 2021-04-23 00:36:07 |  173 | Naser

ابوالفضل عقیلی کوهستانی photo

ارتباط با بانک اطلاعاتی در Asp.Net MVC به زبان فارسی
نویسنده: ابوالفضل عقیلی کوهستانی
صفحات: 18
MVC چیست؟
دریافت و نصب MVC
ساخت اولین برنامه با MVC
ایجاد یک بانک برای پروژه 
برقراری ارتباط بین بانک و پروژه
....
دوره مقدماتی MVC
دوره پیشرفته MVC

 2021-04-23 00:41:20 |  123 | Naser

همیار وردپرس photo

کلیدهای تقلب در وردپرس
نویسنده: همیار وردپرس
صفحات: 17
شما حق دارید ...
شروع کنیم
فعال کردن کلیدهای میانبر در وردپرس
میانبرهای مدیریت بخش دیدگاه ها
میانبر های بخش ویرایش گر متن
دکمه + C
....
دوره های وردپرس Wordpress

 2021-04-23 00:41:23 |  119 | Naser

بهرام غلامی،علیرضا جباریه photo

کتاب الگوریتم و فلوچارت
نویسنده: بهرام غلامی،علیرضا جباریه
صفحات: 227
کتاب الگوریتم و فلوچارت

 2021-04-23 00:41:26 |  147 | Naser

افشین رفوآ photo

کتاب آموزش گام به گام CSS به زبان فارسی
نویسنده: افشین رفوآ
صفحات: 98

فهرست
مقدمه
توجه
چگونگی استفاده از CSS
CSS چیست؟
نمایش CSS
دستور نحوی CSS
توضیحات یا comment ها در CSS
انتخاب گرهای CSS
انتخاب گر شناسه (id selector)
انتخاب گر کلاس (class selector)
ادغام گروه ها / گروه بندی انتخاب گرها (grouping selectors)
Style Sheet ها
Style Sheet خارجی (external)
Style Sheet داخلی (internal)
Style های Inline
Style Sheetهای چندگانه
پس زمینه
رنگ پس زمینه
تصویر پس زمینه
تصویر پس زمینه – تکرار تصویر پس زمینه با نمای افقی و عمودی
آموزش خاصیت های Image - Set position و no-repeat
آموزش خاصیت Background - Shorthand
متن در CSS
رنگ متن
تراز بندی متن (text alignment)
اعمال جلوه های بصری به متن ( (Text Decoration
تنظیم تو رفتگی متن (TEXT INDENTATION)
فونت در CSS
خواص فونت در CSS
خانوادهای فونت (font family) در CSS
خانواده ی فونت (font family)
سبک فونت ها (Font style)
خصوصیت نام برده سه مقدار متفاوت دارد
اندازه ی فونت (Font Size)
اندازه ی مطلق
تنظیم و انتخاب اندازه بر حسب پیکسل (با پیکسل)
تنظیم اندازه ی فونت با Em
بکاربردن ترکیبی از Percent و Em
All CSS Font Properties
آموزش Link
چهار حالت مختلف برای لینک در زیر فهرست شده
سبک های معمول لینک
رنگ پس زمینه (background color)
لیست در CSS
انواع لیست ها
نشانگرهای مختلف آیتم های لیست (list item marker)
انتخاب یک تصویر به عنوان نشانگر آیتم مورد نظر در لیست
آموزش خاصیت List - Shorthand
جدول در CSS
خاصیت border-collapse
طول و عرض  جدول
تراز بندی متن به صورت افقی (Horizontal text alignment)
ترازبندی عمودی متن (vertical text alignment)
استفاده از خاصیت padding در جدول
تنظیم رنگ جدول
آموزش Box در Css
پهنا و ارتفاع عنصر
مبحث سازگاری مرورگرها
خاصیت Border در CSS
مقادیر Border-style
ضخامت حاشیه( (Border width
رنگ خط حاشیه ( (Border color
تعریف حاشیه به صورت مجزا برای هر طرف در CSS
خاصیت Border-Shorthand
آموزش Outline
Outline / خط پیرامون در CSS
آموزش Margin
مقادیر ممکن ( (Possible Values
مقدار دهی margin هر چهار جهت در یک تعریف
آموزش Padding
Padding (فاصله / حاشیه ی درونی عناصر)
مقادیر ممکن
تنظیم فاصله ی درونی عنصر به صورت تکی برای هر جهت
تعيين با استفاده از خاصيت چند مقداری padding
خاصیت padding می تواند از یک تا چهار مقدار داشته باشد
آموزش خاصیت display
خاصیت Display در CSS – عناصر Block و Inline
اصلاح نحوه ی نمایش یک عنصر
تعیین مختصات و محل قرار گیری عناصر در صفحه
تعیین موقعیت / موقعیت دهی به صورت ایستا (static positioning)
تعیین موقعیت قرار گیری عنصر به صورت دقیق و ثابت (Fixed positioning)
تعیین موقعیت یا موقعیت دهی به صورت نسبی (relative positioning)
موقعیت دهی به صورت مطلق (absolute positioning)
تمامی خاصیت های موقعیت دهی در CSS
آموزش Float
عناصر چگونه شناور می شوند ؟
لغو حالت شناور عناصر (خاصیت float) با استفاده از خاصیت Clear
تمامی خصوصیت های مربوط به float یا شناور سازی در CSS
شبه عناصر در CSS
شبه عناصر در CSS چه کاربردی دارند
ترکیب نحوی (syntax)
شبه المان first-line
شبه المان first-letter
شبه کلاس ها و کلاس های CSS
ترکیب چندین شبه عنصر (Multiple pseudo-element)
CSS – شبه المان before
CSS – شبه عنصر after
شبه عنصر selection و کاربرد آن در CSS
سیتنکس pseudo-elements
first-line Pseudo-element
first-letter Pseudo-element
Pseudo-elements و کلاس های CSS
Pseudo-elements چندگانه
before Pseudo-element
Pseudo-elements
آموزش Navigatuion
نوار پیمایش – لیست لینک ها
نوار پیمایش عمودی
نوار پیمایش افقی
List Itemهای Inline
list itemهای Floating
آموزش گالری عکس
البوم تصویر
ایجاد تصاویر شفاف در CSS
– شفافیت تصویر - Hover Effect
Image Sprite چیست؟
Image Sprites – مثالی ساده
Image Sprites – ایجاد لیست پیمایشی (navigation list)
انواع رسانه ها در CSS
دستور @media
گزینشگر های صفت
گزینشگر ] صفت[ CSS
گزینشگر ]صفت = مقدار[ CSS
گزینشگر ] مقدار ~=خصیصه[  CSS
گزینشگر] خصیصه|=مقدار[ در CSS
گزینشگر] خصیصه^=مقدار [در CSS
گزینشگر [attribute$=value] در CSS
گزینشگر [attribute*=value] و کاربرد آن در CSS
سبک دهی به فرم
سلکتورهای Grouping
تراز کردن عنصرهای block
نمونه هایی از عنصر block
تراز کردن در مرکز با استفاده از پراپرتی margin
تراز چپ و راست با استفاده از پراپرتی Position
مسئله سازگاری Crossbrowser
تراز چپ و راست با استفاده از پراپرتی float
مسئله سازگاری Crossbrowser
 

 2021-04-23 07:33:42 |  213 | Naser

احمد بادپای photo

مرجع آموزش JQuery
نویسنده: احمد بادپای
صفحات: 39
آموزش JQuery
jQuery یکی از کتابخانه های رایج زبان برنامه نویسی جاوا اسکریپت است که ساخت برنامه ها و صفحات وب مبتنی بر این زبان را بسیار ساده و سریع تر می کند . اغلب می توان یک برنامه 10 تا 20 خطی جاوا اسکریپت را با یک خط کد jQuery پیاده سازی کرد . در ادامه این کتاب نگاهی اجمالی به مهم ترین ویژگی های jQueryخواهید داشت . با ارائه یکسری توابع ساده به تمام دغدغه های یک برنامه نویس در مورد پشتیبانی از کدها در مرورگرهای مختلف پایان می دهد . تمامی قابلیت ها اعم از توابع و متدهای پیشنهادی jQuery با تمامی مرورگرها حتی Internet Explorer 6 سازگاری دارند…

 2021-04-23 00:41:28 |  144 | Naser

افشین رفوآ photo

دانلود کتاب مقدمات اندروید
نویسنده: افشین رفوآ
صفحات: 90

آموزش برنامه نویسی Android

 2021-04-23 00:36:12 |  181 | Naser

مسعود واعظ photo

آموزش نصب اندروید بر روی دستگاههای ویندوزی
نویسنده: مسعود واعظ
صفحات: 8
دوره مقدماتی برنامه نویسی اندروید Android
دوره آموزش برنامه نویسی پیشرفته اندروید Android

 2021-04-23 00:41:31 |  128 | Naser

هادی منصوری راد photo

آموزش طراحی سایت با فریم ورک گتنا
نویسنده: هادی منصوری راد
صفحات: 40
دوره های طراحی سایت

 2021-04-23 00:41:34 |  127 | Naser

بابک قابل رحمت photo
 2021-04-23 00:41:37 |  109 | Naser

فردوس رسولی photo

آموزش Css3 برنامه نویسی وب سایت به زبان فارسی
نویسنده: فردوس رسولی
صفحات: 145
دوره های طراحی سایت

 2021-04-23 00:41:39 |  138 | Naser

بابك لوني photo

کتاب آموزش Socket Programming به کمک C#
نویسنده: بابك لوني
صفحات: 20
کتاب آموزش Socket Programming به کمک C# نوشته بابک لونی در 20 صفحه به شرح چگونگي طراحي و پياده سازي يك نرم افزار ساده به كمك تكنيك هاي برنامه نويسي سوكت در زبان برنامه نويسي #C پرداخته است. مهم ترين مفاهيمي كه از آنها براي پياده سازي پروژه مورد استفاده قرار گرفته است پروتكل IP/TCP و مفاهيم سوكت بوده كه در اين کتاب آموزش C# ،ابتدا مروري بر اين مفاهيم داشته و سپس از اين مفاهيم براي پياده سازي يك كد ساده بهره جسته است . در ادامه آموزش c# معرفی شده، مقدمه اي بر برنامه نويسي شبكه به خصوص در #C و تكنولوژي .NET داشته و سپس قسمت هاي اصلي پياده سازي را به همراه كد به كار رفته در آنها شرح داده است .
این کتاب آموزش سی شارپ شامل برنامه نویسی سوکت به دو روش سنکرون و آسنکرون است و آموزشهای خود را با دنبال نمودن قطعه کدها و توضیح نحوه عملکرد هر قطعه کد دنبال می نماید.
 
-

 2021-04-23 00:41:43 |  145 | Naser

پاول دایتل - هاروی دایتل photo

کتاب آموزش برنامه نویسی با Visual C# 2012 - ویرایش پنجم
نویسنده: پاول دایتل - هاروی دایتل
صفحات: 1020
کتاب Visual C# 2012 How to Program 5Edition توسط خبره ترین اساتید عرصه ی برنامه نویسی نظیر Paul Deitel و Harvey Deitel گردآوری شده است . کتاب آموزش c# حاضر تمامی جنبه های زبان برنامه نویسی C# 2012 را به صورت عملی و در قالب صدها برنامه ی کاربردی به تفصیل تشریح می کند. این کتاب آموزش c# برای لحاظ کردن آخرین نوآوری های Microsoft در Visual C# 2012 کاملا بروز آوری شده است. علاوه بر آن تمامی مباحث و کدهای نمونه با دقت بر اساس آخرین مشخصات و امکانات زبان Visual C# بررسی و بروز رسانی شده است.
کتاب فوق العاده و ارزشمند Visual C# 2012 How to Program بصورت کامل برای دانلود قرار داده شده است. کاربران برنامه نویس به احتمال زیاد از ارزش و اهمیت این کتاب آموزش c# آگاه هستند. این کتاب آموزش سی شارپ در واقع به عنوان یک کتاب مرجع نیز شناخته می شود. با امید اینکه مورد استفاده اساتید، دانشجویان، وبرنامه نویسان و نیز همه علاقه مندان به استفاده و یادگیری این زبان برنامه نویسی بسیار قدرتمند و انعطاف پذیر قرار گیرد.
 
978-0133379334

 2021-04-23 00:41:45 |  92 | Naser

مهرداد جاویدی و شهرام رامشت photo
 2021-04-23 00:41:48 |  116 | Naser


بهنام خانی photo

کتاب آموزش مقدماتی زبان جاوا
نویسنده: بهنام خانی
صفحات: 88
کتاب آموزش مقدماتی زبان جاوا توسط آقای بهنام خانی تهیه و گردآوری شده و شما را با مقدمات جاوا به زبانی ساده و مصور آشنا می کند. این کتاب آموزش جاوا پیشنیاز شماست برای یادگیری برنامه نویسی اندروید. دانلود کنید و با تمرین این پیشنیاز را با موفقیت فرابگیرید . در ضمن کسانی که تصمیم دارند زبان برنامه نویسی java را به منظور برنامه نویسی برنامه های دسکتاپ و ... فرا بگیرند هم می تواند شروع بسیار خوبی باشد.
حتی اگر شما فردی مبتدی در زمینه برنامه نویسی هستید و هیچگونه آموزشی از قبل ندیده اید ، این کتاب آموزش java مقدماتی می تواند کتاب انتخابی شما باشد . شما با دانلود و نصب اکلیپس و JDK می توانید شروع به یادگیری زبان جاوا کنید و تمرین ها و مثال های این کتاب آموزش جاوا را انجام دهید .
 
-

 2021-04-23 00:41:53 |  123 | Naser

افشین رفوآ photo

کتاب فارسی آموزش Hibernate
نویسنده: افشین رفوآ
صفحات: 160
کتاب فارسی آموزش Hibernate ، نحوه استفاده و بکارگیری فریم ورک محبوب و رایج Hibernate را به صورت گام به گام به همراه مثال های کاربردی آموزش میدهد .
کتاب آموزش Hibernate ابتدا به سوالات اصلی خواننده ، مزایای استفاده ازفریم ورک Hibernate چیست و چه کاربردی دارد ؟ پاسخ می دهد . سپس مباحث مفصلی از Hibernate را مطرح و کارکردها، چالشها و نکات و ریزه کاریهای استفاده از Hibernate را تشریح می کند وقتی خواننده کاملا با Hibernate آشنا شد وارد مباحث عملی آموزش هایبرنیت میشود
هایبرنیت یک فریم‌ورک (ORM Object Relational Mapping) است. این فریم‌ورک، دسترسی به پایگاه داده برنامه‌های جاوا را تسهیل می‌نماید. پس از مطالعه این کتاب آموزش Hibernate، با استفاده از این فریم‌ورک و با راه اندازی برخی تنظیمات ساختاری ساده، به راحتی می‌توانید آبجکت‌های java را ذخیره سازی و بازیابی نمایید. این کتاب آموزش هایبرنیت که به زبان فارسی است می تواند انتخاب مناسبتری در ببین آموزش Hibernate های دیگر باشد . آشنایی با فریم‌ورک‌های اسپرینگ و هایبرنیت در یافتن شغل مناسب و ارتقای رتبه در شغل فعلی به شما کمک می‌کند. این مهارت، میزان کارایی شما را در زمینه جاوا افزایش می‌دهد. پس این کتاب آموزش Hibernate را از دست ندهید .
 
-

 2021-04-23 17:15:38 |  266 | Naser

افشین رفوآ photo

دانلود کتاب فارسی آموزش اندروید
نویسنده: افشین رفوآ
صفحات: 970

دوره های مرتبط با این کتاب

 2021-04-23 00:36:19 |  176 | Naser

مسعود امجدی photo

دانلود کتاب آموزش گرافیکی بیتی پویا در php
نویسنده: مسعود امجدی
صفحات: 24

دوره های مرتبط با این کتاب

 2021-04-23 00:41:55 |  114 | Naser